edroga127W długi weekend majowy rozpocznie się budowa kolejnych trzech stacji II linii metra. W 2019 roku podziemna kolej dojedzie na Targówek.

II linia metra wydłuży się o kolejne trzy stacje na Pradze-Północ i Targówku. Metro będzie najszybszym i najwygodniejszym połączeniem Targówka z centrum miasta, a po przesiadce na stacji Świętokrzyska – z południową i północną częścią lewobrzeżnej Warszawy. Dojazd ze stacji Trocka na ul. Świętokrzyską będzie trwał ok. 14 minut.

W kierunku wschodnim, z Dworca Wileńskiego, powstanie ok. 3,12 km trasy. Na Pradze techniczna część podziemnej budowli za stacją Dworzec Wileński kończy się przy skrzyżowaniu ul. Targowej z 11 Listopada i to stąd pociągi metra pojadą dalej na Targówek. Stacja Szwedzka (C16) będzie pod ul. Strzelecką po wschodniej stronie ul. Stalowej, pomiędzy budynkiem Strzelecka 46 a Zajezdnią Autobusową MZA „Stalowa”. To będzie stosunkowo niewielka budowla, jej długość to 135 m. Następna, Targówek (C17), wybudowana zostanie pod skrzyżowaniem ul. Pratulińskiej z M. Ossowskiego. Po północnej stronie ul. M. Ossowskiego, pod terenem zieleni, znajdować się będzie łączący się ze stacją jednokondygnacyjny, podziemny obiekt komory rozjazdów. Całość będzie miała niemal 300 m długości. I wreszcie największy obiekt tego odcinka II linii metra – stacja Trocka i wraz z torami odstawczymi, wszystko razem o długości 450 m. Zlokalizowana jest wzdłuż ul. Pratulińskiej - pod skrzyżowaniem ulic Pratulińskiej i Trockiej, a także wzdłuż planowanej ulicy na przedłużeniu ul. Pratulińskiej. To stąd wyruszą tarcze TBM drążące tunele w kierunku Dworca Wileńskiego. I wreszcie - to stąd wywożony będzie urobek z drążonych tuneli, dostarczane betonowe elementy obudowy tuneli, materiały budowlane, maszyny i urządzenia. Wybudowane zostaną także trzy wentylatornie. Szyb do wyjęcia tarcz TBM powstanie w końcowym etapie drążenia, przy ul. Targowej.

Zanim podziemna kolej dojedzie na Targówek, mieszkańcy muszą się przygotować na zmiany w ruchu drogowym. Pierwsze zostaną wprowadzone w nocy z piątku na sobotę  z 29 na 30 kwietnia - zwężona o jeden pas ruchu zostanie ul. Szwedzka. Przez około dwa  miesiące po rozpoczęciu budowy na kilkusetmetrowym odcinku obowiązywał na niej będzie ruch jednokierunkowy – w stronę ul. 11 Listopada. Objazd prowadzi ul. Strzelecką, Środkową i Stalową. To zwężenie jest potrzebne, bo w nowe miejsce przeniesiona zostanie komora ciepłownicza kolidująca z przyszłą stacją Szwedzka.
 
Zasadnicze zmiany w ruchu czyli zamknięcie ulic pod którymi będą stacje metra Targówek i Trocka zaplanowano na noc z niedzieli na poniedziałek z 1 na 2 maja. Zamknięte dla ruchu będzie skrzyżowanie ul. Trockiej i Pratulińskiej, przejezdna pozostanie ul. Handlowa. Także skrzyżowanie ul. M. Ossowskiego i Pratulińskiej zostanie wyłączone z ruchu. Zlikwidowane zostało rondo na skrzyżowaniu ulic Gorzykowskiej i Handlowej, natomiast na skrzyżowaniu ul. M. Ossowskiego i Witebskiej wybudowane zostanie rondo umożliwiające zawracanie. Na ulicy Gorzykowskiej i Handlowej (pomiędzy Kołową a Święciańską, w kierunku Radzymińskiej) wytyczony został bus pas. Objazd zamkniętych ulic prowadzi ulicami Gorzykowską, Handlową i Kołową. Szczegółowe rysunki znajdują się w broszurze, którą można pobrać tutaj.

Wykonawcą odcinka północno-wschodniego będzie wybrana w przetargu firma Astaldi S.p.A. z Włoch, kwota kontraktu wynosi ponad 1 mld zł. Prace przy rozbudowie II linii metra na wschód wykonawca rozpoczął zaraz po podpisaniu umowy. Przygotowuje dokumentację wykonawczą wszystkich obiektów. Przejął położone poza pasem drogowym tereny realizacji wentylatorni V16, V17, V18 oraz stacji C16 i C17. Zakończono roboty wyburzeniowe na stacji C16, wykonano uzupełniające badania geotechniczne dla stacji, zorganizowano pierwsze biura budowy, trwa instalacja monitoringu, rozpoczęły się przebudowy instalacji podziemnych. Na terenie zajezdni autobusowej rozpoczęło się utwardzanie terenu pod miejsca postojowe dla autobusów bo plac budowy wentylatorni zajmie część zajezdni. Rozpoczęto projektowanie rozwiązania, które pozwoli na połączenie funkcjonującej już stacji Dworzec Wileński z nowym trzystacyjnym odcinkiem.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.