contentmap_plugin

Zawodzie1W ostatnich dniach przekazano teren budowy pod inwestycję centrum przesiadkowego Zawodzie, które powstanie w rejonie ulic: Bagienna, Krakowska, Łączna i 1 Maja. Jest to kolejny węzeł przesiadkowy realizowany w ramach Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych planowanych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

 

- Zrealizowanie zaplanowanych działań w perspektywie najbliższych kilku lat przyniesie odczuwalną poprawę jakości życia poprzez możliwość bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po mieście z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu, wzajemnie zintegrowanych i tworzących jednolity zrównoważony system. W Katowicach kładziemy nacisk na tzw. transport zrównoważony, którego zasadą jest dbanie o interesy wszystkich uczestników ruchu: pieszych, rowerzystów, osób korzystających z komunikacji publicznej, ale także kierowców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Inwestycję w Zawodziu zrealizuje firma ZUE SA, która podpisała jako lider konsorcjum, wspólnie ze spółką Unibep umowę o wartości 66,4 mln zł brutto. Wykonawcy mają 22 miesiące na realizację inwestycji.

Pierwszym działaniem jest zabezpieczenie terenu budowy, a także wycinka. Łącznie do wycinki przewidziano 358 drzew (w tym 471 pni drzew) oraz 2361 m2 krzewów. Jednocześnie zostaną dokonane nasadzenia zastępcze - 235 drzew oraz 2432 szt. krzewów. Większość tej roślinności zostanie nasadzona na terenie projektowanego węzła przesiadkowego zgodnie z projektem nasadzeń, natomiast roślinność, która nie zmieści się zostanie posadzona na innych działkach miejskich.

Zawodzie2Następnie wykonawca przystąpi do inwentaryzacji technicznej, stąd okoliczni mieszkańcy mogą spotkać się z wizytami przedstawicieli firmy ZUE SA, którzy będą chcieli sprawdzić stan techniczny ich mieszkań. Każda z uprawnionych osób do przeprowadzenia takiej wizyty będzie wyposażona w specjalny identyfikator, dlatego prosimy o zachowanie czujności, a jednocześnie wyrozumiałość. Rozpoczęcia prac budowlanych zaplanowane jest na początek przyszłego roku – do tego czasu komunikacja będzie działała bez zmian.

Inwestycja centrum przesiadkowego obejmuje budowę: budynku dworca, dwóch parkingów naziemnych dla samochodów, wiaty dla rowerów, wiaty peronowej, miejsc postojowych dla autobusów i punkty Kiss&Ride.

W Katowicach podobnych inwestycji planowanych jest aż osiem, a cztery z nich w ciągu 2 najbliższych lat.

- Budowa centrów przesiadkowych oznacza szereg korzyści. Najważniejsza z nich to możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta i zaoszczędzenia czasu oraz mniejsze koszty paliwa. Dodatkowo, węzły przesiadkowe staną się zachętą do korzystania z komunikacji publicznej, a co niemniej ważne, przyczyniają się do ograniczenia liczby pojazdów na drogach, co zmniejszy hałas i emisję spalin oraz korki - dodaje prezydent.

Pierwszy węzeł przesiadkowy powstanie w Ligocie, tutaj prace już są zaawansowane, a pierwsi podróżni będą mogli z niego skorzystać w połowie 2018 roku. W przypadku węzła w Brynowie w ciągu kilku najbliższych dni zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Inwestycja ta zostanie zakończona w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy. Czwarty węzeł powstanie przy ulicy Sądowej. Będzie on obsługiwał kursy dalekobieżne. Obecnie trwa procedura przetargowa, w której ofertę złożyły 4 podmioty.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.