edroga232Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) jest organizowany każdego roku w dniach 16-22 września. Celem tej inicjatywy jest zachęcanie władz lokalnych do wprowadzania zrównoważonych środków transportu w miastach i promowania ich wśród mieszkańców.

Każda edycja skupia się na jednym, konkretnym temacie, związanym ze zrównoważoną mobilnością. Tym razem hasło brzmi: „Wybierz. Zmień. Połącz.” (Choose. Change. Combine.)

Tegoroczny temat Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu to multimodalność, a miasta, które wezmą udział w obchodach mają zachęcać mieszkańców do łączenia dostępnych środków transportu, wybierania z kilku możliwych opcji. Mądre decyzje w zakresie mobilności mogą pomóc zaoszczędzić pieniądze, poprawić kondycję i pozytywnie wpłynąć na środowisko.

Jak przekonują organizatorzy, każda podróż jest inna, a zbyt często wszystkie odbywają się tym samym środkiem transportu, bez względu na to, czy jest on w danym przypadku najbardziej korzystny. Odruchowo wskakujemy do samochodu nie zastanawiając się, że może lepszym wyborem byłby rower lub transport publiczny. Samochód wydaje się najwygodniejszy i najłatwiej spełniający wszystkie wymagania. Trzeba jednak walczyć zarówno z uzależnieniem od tych pojazdów, jak i z rosnącymi z ich powodu korkami.

Zwieńczeniem ETZT jest Dzień Bez Samochodu, w ramach którego miasta biorące udział w kampanii wyznaczają strefy zarezerwowane wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego.

W zeszłorocznej edycji ETZT uczestniczyło 2000 miast z 44 krajów. W ponad połowie z nich wprowadzono trwałe rozwiązania, razem 8543, skupiające się głównie na zarządzaniu ruchem, dostępie do komunikacji oraz promowaniu transportu rowerowego i pieszego.

***

Idea ETZT wpisuje się w rozpoczętą 9 września kampanię edukacyjną Ministerstwa Środowiska „TworzyMY atmosferę”, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wpływu powietrza na zdrowie i jakości życia ludzi. Na stronie internetowej projektu można znaleźć porady, jak ekologicznie jeździć samochodem, i zachęty do wspólnej jazdy samochodem do pracy oraz do wybierania innych środków transportu.

Źródło: MŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.