bus 2069419 960 720W związku z rozpoczynającymi się w pięciu województwach feriami zimowymi, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur zainaugurowali kolejną edycję akcji „Bezpieczny autokar”.

 

W trakcie trwania ferii zimowych inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego będą kontrolować stan techniczny autokarów i kondycję kierowców – ich trzeźwość oraz długość czasu pracy.

- Kwestia wypoczynku kierowców jest kluczowa dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przemęczony kierowca stwarza równie duże niebezpieczeństwo na drodze, jak ten prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu. Dzięki akcji „Bezpieczny autokar” rodzice będą mogli być spokojni o bezpieczeństwo swoich dzieci – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Kontrole prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego są zarówno w stałych, jak i mobilnych punktach. Inspektorzy sprawdzają również autokary po zgłoszeniu opiekunów i organizatorów wyjazdów.

W trakcie ubiegłorocznych ferii inspektorzy ITD skontrolowali 1300 pojazdów. Zatrzymano 53 dowody rejestracyjne, w tym w 21 przypadkach, ze względu na fatalny i zagrażający bezpieczeństwu pasażerów stan techniczny autokarów, konieczne było również wydanie zakazów jazdy, nałożono 296 mandatów karnych. Wszyscy skontrolowani kierowcy byli trzeźwi.

Działania „Bezpieczny Autokar”, które Inspekcja Transportu Drogowego konsekwentnie realizuje od 16 lat, wpisują się w cele Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Minister infrastruktury, jako Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, promuje bezpieczny transport jako sposób na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, również poprzez wzmocnienie stosowania środków nadzoru w tym zakresie.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.