20191017 081611Ruszyła budowa parkingu Park&Ride. Ponad trzydzieści miejsc do parkowania powstanie w pobliżu pętli autobusowej przy ul. Turystycznej. Inwestycja zostanie oddana do użytku na początku grudnia.

 

Park&Ride, czyli Parkuj i Jedź, to rodzaj parkingów zlokalizowanych w pobliżu peryferyjnych przystanków, przeznaczony głównie dla osób, które chcą pozostawić pojazd na obrzeżach miasta i kontynuować podróż publicznym transportem. Bliska lokalizacja przystanku zapewnia szybkie dotarcie na przystanek. Powstający przy ul. Turystycznej parking będzie spójny z otoczeniem.

W ramach rozpoczętej inwestycji planuje się wykonanie 34 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Wykonana zostanie droga manewrowa, zieleń izolacyjna, która odgrodzi parking od istniejących zabudowań. W ramach zadania powstanie również oświetlenie drogowe.

Na parkingu zostanie ułożona nawierzchnia przepuszczająca wody opadowe oraz roztopowe. Z kolei na drodze manewrowej zostanie ułożona betonowa kostka. Wykonawcą robót jest firma REMIKOP. Inwestycja jest realizowana w formule "projektuj i buduj". Oznacza to, że wykonawca najpierw zaprojektował parking i uzyskał wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia, a teraz zajął się jego budową. Łączny koszt to 342 tys. zł.

20191017 08114820191017 081711

 

 

 

 

 

 

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.