20190403 132914Ruszyła budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Łukasiewicza. Nowy ciąg dla rowerzystów zostanie wybudowany na odcinku od ul. Szosa Okrężna do granicy administracyjnej miasta. Ścieżka zostanie oddana do użytku w drugiej połowie września.

 

Wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe i szereg prac ziemnych. Obecnie trwa usuwanie kolizji z siecią energetyczną. Rozpoczęto ustawianie obrzeży betonowych. Wykonane zostało koryto pod przyszłą ścieżkę. W przyszłym tygodniu zostanie wykonany próbny odcinek stabilizacji gruntu.

W kolejnym etapie prac wykonawca zajmie się ustawieniem krawężników oraz obrzeży betonowych. Potem zostanie wykonane zagęszczenie podłoża pod przyszłą konstrukcję jezdni. Potem zostanie wykonane wzmocnienie podłoża gruntowego i podbudowy.

Budową ścieżki zajmie się Firma Transbruk Barczyńscy Sp.zo.o. Prace kosztują 1,5 mln zł.

20190403 13291420190403 13295620190403 13333420190403 13333720190403 13415120190403 13415820190403 13433520190403 13501920190403 13531620190403 13532120190403 13540120190403 135418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ścieżka rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Szosy Okrężnej z ul. Łukasiewicza. W tym miejscu zaplanowano przejazd rowerowy. Dalej będzie ona biegła do ul. Pera Jonssona, wzdłuż Motoareny i dawnej linii kolejowej aż do granicy miasta. Na niewielkim odcinku jej przebieg został zaplanowany przez niezurbanizowane tereny.

Ścieżka zostanie wykonana z asfaltu, będzie miała 2,5 metra szerokości i 2689 metra długości. Jej budowa wymaga przesunięcia istniejącego oświetlenia ulicznego.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.