tracks 2796156 960 720Współpraca dotycząca przedłużenia linii Szybkiej Kolei Miejskiej w kierunku południowym to główne założenie podpisanego listu intencyjnego pomiędzy samorządem województwa pomorskiego, przedstawicielami Gdańska, gminami sąsiadującymi oraz władzami spółek kolejowych.

 

To pierwszy krok w kierunku powstania połączeń kolejowych do południowych dzielnic Gdańska i gmin sąsiadujących. Deklarację o współpracy podpisali Aleksandra Dulkiewicz prezydent miasta Gdańska, Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego, Michał Glasser dyrektor biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Janusz Wróbel burmistrz miasta Pruszcz Gdański, Magdalena Kołodziejczak wójt Gminy Pruszcz Gdański, Andrzej Chruścicki wójt Gminy Kolbudy, Tomasz Szymkowiak zastępca burmistrza Żukowa, Maciej Lignowski prezes Zarządu PKP SKM w Trójmieście, Andrzej Osipów dyrektor Regionu Północnego PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Biuro Rozwoju Gdańska przygotuje studium rozwoju linii kolejowej w obszarze Gdańska Południe, ale także dalej na południe naszego regionu, zahaczając o naszych najbliższych sąsiadów: gminę Żukowo, Kolbudy, gminę wiejską i miejską Pruszcz Gdański. Dla nas, dla gdańszczan, Gdańsk Południe jest ważnym miejscem. Miejsce to się rozwija bardzo dynamicznie, już dzisiaj szacujemy, że w tej dzielnicy Gdańska mieszka około 10 tysięcy osób – mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Pierwszym etapem współpracy będzie opracowanie „Studium programowo-przestrzennego przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową województwa pomorskiego”.

- Już od dłuższego czasu stawiamy na Pomorzu na kolej. Pomorze jest regionem, w którym w największym stopniu mieszkańcy korzystają z transportu kolejowego i chcemy to podtrzymać, podnosząc też jakość linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Mieszkańcy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przywiązali się do wznowionego transportu kolejowego na odcinkach Kaszub w kierunku centrum Gdańska.

- Trzeba szukać dalszych możliwości rozwoju linii kolejowych, zwiększenia również możliwości obsługi przez przewoźników, szczególnie w kierunku południowej części miasta Gdańska i do gmin ościennych. Chcielibyśmy na podstawie tego listu przygotować pierwszy dokument programowy i mam nadzieję, że na tym nie skończymy, że będziemy mogli kontynuować przygotowanie kolejnego już dokumentu, jakim jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, ale o tym będziemy informować na bieżąco – mówił marszałek Mieczysław Struk.

Studium będzie dokumentem strategicznym dla rozwoju linii, zawierającym m.in. analizę uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, diagnozę społeczno-gospodarczą obszaru oddziaływania linii i wstępną analizę transportową. Ma ono przede wszystkim wskazać najbardziej optymalny przebieg „korytarzy” SKM. W tym celu m.in. przeprowadzona będzie analiza demograficzna, potrzebna do wskazania w jakim obszarze przybywa mieszkańców lub rozwijają się firm, a co za tym idzie jest więcej miejsc pracy.

- Plany rozwoju kolei to przedsięwzięcie ponadgminne, o charakterze regionalnym. W ramach sygnatariuszy stron chcemy pozyskać dane, które pomogą nam rozstrzygnąć, jaki korytarz mógłby zostać w przyszłości przyjęty, jeżeli chodzi o połączenie z regionem. Działamy w bardzo zurbanizowanym terenie i nie jest to przedsięwzięcie proste do realizacji. Kluczową kwestią jest wybór, jaki korytarz transportowy powinien zostać wybrany: czy w kierunku linii PKM 248, czy w powiązaniu w kierunku linii 234, czy w kierunku bajpasu kartuskiego. Te kwestie będą analizowane na podstawie danych, jakie zbierzemy z gmin Obszaru Metropolitalnego i na tej podstawie będziemy rozstrzygać, w którym kierunku ta inwestycja będzie w przyszłości realizowana. Determinacja po stronie miasta jest, dlatego Biuro Rozwoju Gdańska podjęło się przygotowania studium. Następnie chcielibyśmy przygotować dla pierwszego etapu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, które da możliwość do aplikowania o środki unijne na realizację inwestycji w przyszłych perspektywach. Dzisiaj nie przesądzamy, kto miałby w przyszłości tę inwestycję realizować, ale jako miasto Gdańsk chcemy zrobić wszystko, żeby ta dokumentacja była gotowa – dodał Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Studium zostanie sporządzone przez Gminę Miasta Gdańska we współpracy z pozostałymi stronami listu intencyjnego.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.