bicycle redW Szczecinie ogłoszono przetarg na budowę ścieżki rowerowej z Kijewa do Jezierzyc, czyli szczecińskiego fragmentu tzw. Trasy Pojeziernej.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy rowerowej o łącznej długości 9,3 km. Będzie ona przebiegała od ulicy Dąbskiej, przez tereny leśne i dalej wzdłuż ulic: Trzcinowej, Uczniowskiej, Kołbackiej, Buczynowej, Mostowej, Wiewiórczej, aż do ulicy Gościnnej w Jezierzycach. W zależności od odcinka będzie wykonana z nawierzchni bitumicznej lub kruszywa. Fragmentami będzie również poprowadzona w formie pasów rowerowych, po istniejącej nawierzchni.

Przedsięwzięcie to jest częścią projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”. Firmy zainteresowane budową ścieżki rowerowej mogą składać oferty do 19 listopada. Termin wykonania zamówienia to 20 listopada 2020 r.

Źródło: UM Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.