edroga1005Wokół Zalewu Szczecińskiego powstanie droga rowerowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na roboty budowlane. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 6 września.

 

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG jest programem, który wspiera inwestycje i przedsięwzięcia na obszarze przygranicznym. Wspólne polsko-niemieckie projekty zlokalizowane między dwoma niemieckimi landami: Meklenburgią/Pomorzem Przednim i Brandenburgią a województwem zachodniopomorskim, realizowane są w ten sposób od 2006 roku.

„Budowa drogi rowerowej - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny” – tak brzmi zadanie, które zostało zakwalifikowane do programu i przeszło pozytywną weryfikację komisji kwalifikującej projekty do realizacji.

Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego wytyczona została po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Po stronie niemieckiej prowadzi najczęściej po ścieżkach rowerowych, natomiast w części polskiej drogami publicznymi. Trasę włączono do Sieci Tras Rowerowych Województwa Zachodniopomorskiego. Jej przebieg pokrywa się częściowo z fragmentem projektowanej Blue Velo. Cała pętla ma mieć około 272 km.

Projekt, który wejdzie do realizacji po rozstrzygnięciu ogłoszonego przez ZZDW przetargu, obejmuje aż cztery obszary chronione - Woliński Park Narodowy i trzy obszary Natura 2000 - „Wolin i Uznam”, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Zalew Szczeciński” i Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk „Ujście Odry i Zalew Szczeciński”.

Powstanie tu odcinek drogi rowerowej o łącznej długości 14,66 km, prowadzący od ulicy Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach, do ulicy Turkusowej w Wapnicy i od miejscowości Recław do wału przeciwpowodziowego Skoszewo. Łącznie będzie to 10 odrębnych odcinków – 5 inwestycyjnych i 5 do oznakowania szlaków rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.

Zakres robót budowlanych to miedzy innymi usunięcie krzewów i drzew, roboty ziemne, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, frezowanie i remont istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej i zjazdów, oznakowanie pionowe i poziome. Wzdłuż ul. Wolińskiej w Międzyzdrojach, nad korytem Starego Zdroju, powstanie kładka o długości ponad 13 m i szerokości 3 m.

ZZDW szacuje, że wartość zamówienia wyniesie ponad 3,99 mln zł, a z robotami dodatkowymi ponad 4,58 mln zł.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.