Serwis drogowy na Euro 2012 - trasy rekomendowane i alternatywneJak sprawnie dotrzeć z zachodniej Polski na mecz do Warszawy? Czy na PGE Arena w Gdańsku jechać tradycyjnie 7- ką przez Olsztynek? Którą drogę  wybrać na podróż z centrum kraju do Wrocławia. Dla wszystkich, których czeka taka decyzja, przygotowano mapę tras rekomendowanych i alternatywnych. Przygotowano ją z myślą o kibicach wybierających samochody jako środek transportu na mecze Euro 2012.

Podstawą wyboru optymalnych tras dojazdu i stworzenia mapy na Euro były wieloletnie doświadczenia UEFA, uwzględniające preferencje komunikacyjne  kibiców z krajów – finalistów  i harmonogram rozgrywek  oraz  wnioski płynące z okresowych pomiarów ruchu a także  praktyczna ocena przepustowości sieci  drogowej dokonana  przez specjalistów administracji drogowej. Uwzględniono przy tym rezultaty przeprowadzonej przez spółkę PL2012, na podstawie sprzedanych biletów, symulacji przemieszczania się kibiców  za pomocą samochodów. Mapa już jest dostępna w Internecie na stronach dedykowanych  Euro 2012: www.polishguide2012.pl, a także w specjalnym serwisie dla kierowców na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  www.gddkia.gov.pl.

Podczas weryfikacji sieci drogowej pod kątem Euro2012  zidentyfikowano miejsca o lokalnie ograniczonej przepustowości (LOP). Są to  na ogół krótkie odcinki dróg, na których, zwłaszcza w godzinach szczytu, pojawiają się problemy z płynnością jazdy, a nawet  tworzą się korki. GDDKiA dokłada starań, by te przejściowe utrudnienia minimalizować. Kolejnym działaniem na rzecz poprawy  płynności ruchu jest decyzja o ciągłej obecności służb na drogach krajowych, co powinno  umożliwić szybsze wykrywanie i sprawniejsze reagowanie na pojawiające się utrudnienia. Podobne oczekiwania GDDKiA pokłada w monitoringu prowadzonym za pomocą  dodatkowych kamer  (niezależnie od  542 funkcjonujących już wcześniej)  wyposażonych w Automatyczną Analizę Obrazu,  umożliwiającą wykrycie powstania zatoru, zatrzymania pojazdu lub zmiany kierunku jego przemieszczania. GDDKiA zapewnia, że te wszystkie działania mają jeden cel – zapewnić płynność ruchu i bezpieczeństwo kibicom podróżującym nie tylko na 15 meczów  rozgrywanych w Polsce ale i do sąsiedniej Ukrainy.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.