image010Tramwaje Śląskie przewożą rocznie 100 mln pasażerów za pomocą 29 linii tramwajowych. Spółka posiada ponad 320 km torowisk oraz 324 sztuki taboru. Niestety tylko 47 z nich to wagony niskopodłogowe, a średni wiek taboru to prawie 30 lat.

Akcje Tramwajów Śląskich są własnością 12 gmin. W latach 90. zaniechano jakichkolwiek inwestycji, ze względu na problemy własnościowe spółki, a w latach 2006-2009 rozpoczęła się likwidacja niektórych linii w Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach czy Piekarach Śląskich. Od 2008 roku działa program ratunkowy, który częściowo zahamował postępującą degradację śląskiego transportu tramwajowego.

Planowany jest też nowy, wsparty dotacją unijną, projekt inwestycyjny Tramwajów Śląskich, w tym budowa 29 km nowych torów, modernizacja 80 km istniejących i zakupu 30-40 nowych wozów. Projekt szacowany jest na 880 mln zł.

Nowy projekt inwestycyjny Tramwajów Śląskich przygotowano w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które będą realizowane przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na spotkaniu zespołu. ds. publicznego transportu zbiorowego w województwie śląskim, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Katowicach, podkreślano, iż komunikacja tramwajowa musi być wpisana w system transportu publicznego. Priorytetem działań inwestycyjnych powinno być ograniczenie transportu indywidualnego na rzecz zbiorowego transportu niskoemisyjnego, a co się z tym wiąże także zwiększenie liczby pasażerów. Oferta spółki musi być stabilna, tramwaje mają szanse odzyskać zaufanie pasażerów, ale muszą być transportem szybkim i niezawodnym, a rozkład jazdy powinien zachęcać do podróży. Można to uzyskać m.in. przez bezwzględne zwiększenie priorytetu dla tramwaju w ruchu drogowym, wprowadzenie modułu 10 (w godzinach szczytu) i 20 minut (poza godzinami szczytu) w miejsce obowiązującego obecnie modułu 15 i 30 minut, ograniczenie zmiany tras i numeracji linii na tych samych trasach.

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.