W 2013 roku na drogach w całej Unii Europejskiej zginęło ponad 26 tysięcy osób, a prawie 200 tysięcy zostało poważnie rannych. Niestety liczba poważnych urazów nie spada w tym samym tempie co liczba zgonów. Według analiz Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), Słowacja poczyniła największe postępy w ograniczaniu liczby ofiar wypadków drogowych. Dane za lata 2010-2013 wskazują, że w tym kraju liczba zgonów użytkowników dróg spadła aż o 37 proc.

 

W połowie czerwca br.  słowacki rząd otrzymał w Brukseli specjalną nagrodę. Antonio Avenoso, dyrektor ETSC, powiedział, że Słowacji należy się uznanie za takie wyniki, natomiast wciąż trzeba dążyć do tego, aby zgony na drodze stały się przeszłością. Wyraził też nadzieję, że wyróżnienie zainspiruje Słowację do wdrażania nowych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zaapelował m.in. o wdrożenie systemu punktów karnych w połączeniu ze zwiększoną egzekwowalnością przepisów ruchu drogowego, rozszerzenie sieci fotoradarów i stosowanie blokad antyalkoholowych u nietrzeźwych sprawców wypadków.

W ciągu tych trzech lat bardzo dobre wyniki osiągnęły również Hiszpania, Grecja i Portugalia, którym udało się zmniejszyć liczbę zgonów o ponad 30 proc. W tym samym czasie Finlandii, Serbii i Szwecji udało się osiągnąć jedynie 5-procentowy spadek, a Estonia i Malta zanotowały niewielki wzrost śmiertelności na drogach w 2013 roku w porównaniu z 2010.

Raport ETSC wskazuje również na problem poważnych obrażeń odnoszonych w wypadkach drogowych, których liczba nie spada tak szybko jak liczba zgonów. Stąd propozycja, aby ustalić osobny cel, który będzie dotyczył ograniczenia liczby rannych. ETSC proponuje, aby dążyć do zmniejszenia liczby poważnie rannych w wypadkach o 35 proc. pomiędzy 2015 i 2020 rokiem, co będzie trudne, ale możliwe do osiągnięcia w państwach członkowskich UE. 

IH

Źródło: ETSC 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.