Służba Celna informuje kibicówNa podkarpackich przejściach granicznych w Medyce, Korczowej i Krościenku stanęły nowe standy informacyjne. Podkarpacka Służba Celna przygotowała je z myślą o kibicach, którzy już niebawem wybiorą się na mecze na Ukrainę.

Na drogowych przejściach granicznych w Korczowej, Medyce i Krościenku Służba Celna ustawiła dodatkowe tablice zawierające informację o towarach, które podróżny może wwieźć na terytorium Unii Europejskiej bez deklarowania ich. Tablice w językach polskim i angielskim, zawierają również informację o towarach objętych całkowitym zakazem przywozu do Unii Europejskiej.

Dodatkowo, już w czasie trwania turnieju, tuż przed samymi przejściami staną tablice kierunkowe, dzięki którym kibic zostanie skierowany na odpowiedni pas ruchu – „zielony pas EURO 2012 – nic do oclenia”.

Kibice mogą skorzystać z „zielonego pasa EURO 2012 – nic do oclenia”, jeżeli przekraczają granicę bez towarów podlegających obowiązkowi zgłoszenia celnego (tj. bez towarów przekraczających dopuszczalne limity osobiste). Wprowadzenie „zielonych pasów” ma na celu ograniczenie do minimum czasu niezbędnego do przekroczenia granicy. Temu celowi będą służyć również tzw. „wspólne odprawy”, czyli odprawy służb celnych i granicznych Polski i Ukrainy w jednym miejscu przy jednorazowym zatrzymaniu pojazdu.

Ze względu na specyfikę imprezy, jaką są Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, kibice będą traktowani priorytetowo. Przed przejściami granicznymi funkcjonariusze celni będą rozdawać karty identyfikujące kibica. Kibic, zamierzający przekroczyć granicę zamieści je za przednią szybą, co ułatwi jego identyfikację i pozwoli pomóc mu w wyborze odpowiedniego pasa ruchu.

Karty te będą pełniły jednocześnie rolę podręcznej informacji, przypominającej o limitach, jakie obowiązują w przywozie towarów na terytorium Unii Europejskiej. Stosowanie się kibiców do obowiązujących przepisów również usprawni przekroczenie przez nich granicy.

W ramach szerokiej akcji informacyjnej dla kibiców, min. o możliwości korzystania z dedykowanego im „zielonego pasa EURO 2012 – nic do oclenia”, Służba Celna, poza przygotowaniem ulotek, wirtualnego przewodnika i informacji na stronach internetowych, przekaże również informację za pomocą billboardów. Staną one na drogach dojazdowych do podkarpackich przejść granicznych.

Źródło: Ministerstwo Finansów/Służba Celna

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.