headBudowa inteligentnego miasta, bezpieczeństwo systemów, transport, przestrzeń miejska, płatności, polityka społeczna i finansowanie inwestycji. O tym wszystkim 15 i 16 marca będą rozmawiać uczestnicy III edycji Smart City Forum w Warszawie.

Jak stworzyć i wdrożyć Smart City Plan? Co decyduje o sukcesie takiego projektu? Jak współpracować z ościennymi gminami? I jak zaangażować do tego mieszkańców? A przede wszystkim ile to kosztuje i jakie mogą być korzyści ekonomiczne dla inteligentnych miast?

Smart City Forum stanowi odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącej budowy i funkcjonowania inteligentnych miast. Dotyka ona wielorakich aspektów życia, począwszy od transportu, poprzez ekologię energetykę, budownictwo czy wreszcie wypracowanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Wyzwania w tym zakresie są wielorakie i wymagają pogłębionej i rzeczowej analizy.

Platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, jaką jest Smart City Forum pozwoli na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń w tym zakresie, zarówno tych polskich, jak i pochodzących z innych miast świata. Taka merytoryczna współpraca w zakresie modeli realizacji inwestycji, możliwości ich finansowania czy wykorzystania dostępnych technologii jest gwarantem skutecznej i owocnej debaty.

Możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, znanymi ekspertami sprawia, że Smart City Forum jest pierwszą w Polsce inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym.

Blok tematyczny poświęcony transportowi będzie w szczególności dotyczył: kreowaniu skutecznej strategii transportu miejskiego, przyszłości transportu w inteligentnych miastach: sterowanie ruchem, automatyzacja, pojazdy autonomiczne, drogi przyszłości, przykładów wdrożeń ITS, niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie, alternatywnych metod zasilania transportu zbiorowego w miastach, a także najbardziej efektywnych aplikacji dla mieszkańców.

Patronem medialnym Smart City Forum jest portal edroga.pl.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.