autos 182795 960 720Podsumowanie III kwartału na rynku pojazdów używanych wyraźnie wskazuje na trend spadkowy diesla.

 

- Podaż pojazdów z silnikiem diesla znacząco zmalała od początku 2019 roku. Obecnie utrzymuje się na poziomie 40,54%, podczas gdy jeszcze w I kwartale 2019 roku utrzymywała się na poziomie 48,15% - mówi Piotr Korab ekspert autobaza.pl.

Podaż pojazdów z silnikami benzynowymi zwiększyła się nieznacznie w II kwartale (0,73%), a następnie spadła o 2,1% w III kwartale.

Zakładając, że podaż odzwierciedla popyt, można przyjąć, iż mniejsza podaż pojazdów z silnikami typu diesel wynika z mniejszego zainteresowania klientów.

Wzrost podaży zarówno pojazdów hybrydowych, jak i elektrycznych jest praktycznie niezauważalny. W przeliczeniu na dostępne oferty, ich liczba wzrosła o 894 szt. w przypadku hybryd i o 160 szt. w przypadku pojazdów elektrycznych w porównaniu do I kwartału 2019 roku.

Stan ten może odzwierciedlać nastroje kupujących, którzy owszem interesują się alternatywnymi napędami, jednak wciąż są wierni tradycyjnym silnikom spalinowym. Trend ten mógłby zacząć się zmieniać, gdyby ceny pojazdów z alternatywnymi napędami zrównały się z cenami pojazdów spalinowych.

W maju br. weszła w życie ustawa nakładająca karę więzienia za cofanie licznika. Jednak nie przełożyło się to na wysyp ofert pojazdów używanych z odnotowanym przebiegiem powyżej psychicznej bariery 200 tys. km w przypadku aut osobowych.
Udział ofert na rynku w podziale na przebieg pojazdu pozostał właściwie niezmienny. Dodać jeszcze należy, że 50% ofert na rynku to pojazdy z przedziału roczników 1990 a 2010, gdzie - poza nielicznymi wyjątkami - trudno uwierzyć w przebieg poniżej 200 tys. km.

Do TOP 5 najchętniej wystawianych na sprzedaż marek na rynku pojazdów używanych w III kwartale 2019 r. należą:
1. Volkswagen - 9,83%
2. Opel - 8,63%
3. Ford - 7,34%
4. Renault - 6,95%
5. Audi - 6,87%

Wartości te nie zmieniają się zasadniczo od początku roku. Jedynie miejscami zamieniają się Renault z Audi. To ostatnie w II kwartale było na IV miejscu.
***

Dane dotyczą III kwartału 2019 r. rynku pojazdów używanych i zostały opracowane na podstawie informacji posiadanych przez portal autobaza.pl.

Źródło informacji: VIN-Info

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.