image0013124 stycznia odbyło się "Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo" – konferencja mająca na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczenia z dziedziny komunikacji zbiorowej. Wydarzenie to odbyło się w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" w Warszawie.

 

Wykład inauguracyjny wygłosił wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski. Marszałek w zwięzłym wystąpieniu opowiedział o transporcie publicznym XXI wieku, m.in. liczbie pasażerów podróżujących koleją i autobusami.

Druga część wystąpienia poświęcona była programowi Interreg Bałtyku Południowego – Projekt "Interconnect". Program ten ma na celu budowę centralnych baz danych o przystankach, trasach i rozkładach jazdy w transporcie publicznym. Kolejne wystąpienie należało do przedstawiciela Spółki Systemy Autobusowe. O bezpieczeństwie autobusu o napędzie niekonwencjonalnym opowiedział dyrektor marketingu Jarosław Kępowski.

Przedstawiciel Trapeze Poland, Mikołaj Kwiatkowski poprowadził prelekcję na temat ewolucji transportu publicznego. Jacek Garbień, Senior Bussines Development Manager z Hitachi Europe oddziału w Polsce opowiedział o bezpieczeństwie w ruchu kolejowym na bazie rozwiązań Hitachi. Ostatnie wystąpienie podczas pierwszego bloku merytorycznego konferencji należało do Michała Olejko – dyrektora Pionu Sprzedaży w Spółce Eveo, który poprowadził prelekcję na temat cyfrowych nośników informacji w transporcie publicznym. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem, a spotkać je można w coraz większej ilości środków transportu oraz na przystankach.

IMG 20190124 105818Kolejny blok merytoryczny rozpoczęty został przez Małgorzatę Durdę – dyrektor Volvo Buses na Polskę i Kraje Bałtyckie. Pani Małgorzata opowiedziała o rozwiązaniach, które można zastosować w miastach, a dotyczą one nisko i zeroemisyjnych autobusów. Transformacja inteligentnych miast dzieje się teraz, przyszłość to elektryczne i zautomatyzowane pojazdy. Dzięki współpracy miast, zarządu transportu miejskiego i sprzedawcy autobusu można dostosować system odpowiadający konkretnemu obszarowi. O optymalizacji miejskiego transportu opowiedział również Dariusz Załuska – prezes Zarządu Mobilis. Poruszył on ważną kwestię - jak poprawić efektywność wydatkowania środków na komunikację miejską. Przedstawił faktyczne koszty, jakie ponoszą obie strony i opowiedział na czym zazwyczaj miasta oszczędzają, a co przynosi późniejsze straty.

Drugi blok merytoryczny zakończył się na wystąpieniu Pawła Maliszewskiego, co-founder z Blinkee, czyli wypożyczalni skuterów na minuty. Maliszewski opowiedział o nowych rozwiązaniach jakie proponuje, czyli elektryczne hulajnogi i skutery na minuty. Pokazał czemu i kiedy zyskują one w oczach użytkowników.

Trzeci blok merytoryczny dotyczył biletów. Rozpoczął go przedstawiciel Spółki Posnet, Grzegorz Wdowiński. Przybliżył tematykę drukowania biletów w transporcie publicznym i opowiedział o kasach i drukarkach fiskalnych, które mogą ułatwić i usprawnić pracę. Kolejną prelekcję poprowadził Marcin Ruciński, ekspert ds. systemów biletów. Ruciński, na przykładach z życia codziennego i własnego doświadczenia, odpowiadał na pytanie "czy bezgotówkowo znaczy lepiej?". Końcowe wystąpienie w trzecim bloku należało do wiceprezesa Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Pawła Rydzyńskiego. Tematem prelekcji prezesa Rydzyńskiego było "Płatności za bilet a atrakcyjność transportu publicznego". Opowiedział o nowych technologiach, które cieszą się dużym zainteresowaniem i za które większość użytkowników jest w stanie płacić za bilet nieco więcej niż dotychczas.

Podczas ostatniej sesji merytorycznej goszczono przedstawicieli Zarządów Transportu Miejskiego w Lublinie i Rzeszowie. Pierwszą prelekcję poprowadził Tomasz Wesołowski – zastepca dyrektora ZTM w Rzeszowie. Wesołowski opowiedział o wdrażaniu Ustawy o elektromobilności i paliwach elternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. przez Rzeszów. Natomiast dyrektor ZTM w Lublinie opowiedział o koncepcji nowego systemu Karty Biletu Elektronicznego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.