konferencja prasowa w Starachowicach poświęcona decyzji o przyznaiu środków na niskoemisyjny transport publiczny 8 1024x682Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o przyznaniu ponad 40 mln zł unijnego dofinansowania na zakup niskoemisyjnych autobusów, modernizację ulic i nowe ścieżki rowerowe w Starachowicach. Projekt zakładający przebudowę starachowickiej komunikacji miejskiej otrzyma również 1,2 mln zł wsparcia z budżetu państwa.

 

– W Starachowicach realizowany będzie kolejny projekt, kierowany do społeczności, związany z rozwojem naszego miasta, ekologią, rekordowymi pozyskanymi kwotami – powiedział prezydent Starachowic Marek Materek. – Starachowice otrzymają ponad 41 mln zł dotacji na rozwój ekologicznego transportu miejskiego. Przeznaczymy je na zakup niskoemisyjnych autobusów, wybudowanie 12 km ścieżek rowerowych, przebudowę ulic w mieście, wybudowanie stacji ładowania CNG i zakup rowerów miejskich – dodał prezydent.

– Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu tego projektu. To jedno z działań związanych z tzw. zieloną energią – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – Dzięki przekazanym pieniądzom, mam nadzieję, w Starachowicach uda się przebudować infrastrukturę drogową, dostosowując ją do użytkowania przez rowerzystów, a nowe, ekologiczne autobusy będą pomagać chronić środowisko naturalne. Starachowice będą dołączać do miast, które są przyjemniejsze, bezpieczniejsze dla mieszkańców, bardziej mobilne – dodał marszałek.

– Cieszę się podwójnie ze wsparcia, jakie otrzymują Starachowice. To kolejna duża transza pieniędzy, która trafia do ważnego świętokrzyskiego miasta – powiedział Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. – Starachowice, moje rodzinne miasto, zawsze będzie bliskie mojemu sercu i gratuluję prezydentowi dobrych projektów, które trafiają do Urzędu Marszałkowskiego. Kwota, o której mówimy, to ważny etap w rozwoju miasta. Zależy nam, by mieszkańcy świętokrzyskiego chcieli tu zostawać, dlatego też staramy się poprawiać warunki życia, pracy, transportu. Życzę więcej udanych pomysłów i siły do ich realizacji – dodał przewodniczący.

Celem projektu, którego całkowita wartość to około 52 mln zł, jest utworzenie spójnego systemu transportu komunikacji publicznej na terenie Starachowic. Miasto zmodernizuje infrastrukturę oraz kupi nowe niskoemisyjne autobusy, co ograniczy emisję spalin i wpłynie na poprawę jakości powietrza.

W ramach projektu gmina Starachowice planuje wykonanie następujących zadań:
– zwiększenie i usprawnienie miejskiego taboru niskoemisyjnego obejmujące zakresem rzeczowym zakup 15 nowych autobusów niskoemisyjnych charakteryzujących się niskim poziomem emisji zanieczyszczeń; wybudowanie, w celu obsługi zakupionego taboru, stacji tankowania CNG (gaz ziemny), na terenie istniejącej bazy Zakładu Energi Cieplnej – Komunikacja Miejska. Docelowo ze stacji korzystać będą również prywatne samochody osobowe i autobusy;
– modernizację i rozbudowę infrastruktury służącej transportowi niskoemisyjnemu obejmującą zakresem przebudowę skrzyżowania ulic Moniuszki, 6 Września i Nowowiejskiej, przebudowę ulicy Konstytucji 3 Maja, Partyzantów, Parkowej, montaż wiat przystankowych oraz przebudowę zatok autobusowych, modernizację oświetlenia, wprowadzenie systemu monitorowania miejsc parkingowych w mieście;
– budowę systemu ścieżek rowerowych i wprowadzenie roweru miejskiego. Zaplanowana jest budowa 12 kilometrów infrastruktury rowerowej na terenie miasta Starachowice oraz wprowadzenie roweru miejskiego.

Powstanie 10 stacji wypożyczania rowerów z 10 terminalami pozwalającymi na rejestrację w systemie wypożyczania oraz zwrot roweru miejskiego, stacje ładujące do rowerów elektrycznych, a także punkt samoobsługi serwisowej pozwalający na naprawę roweru. Zakupionych zostanie 110 rowerów w tym 10 napędzanych silnikiem elektrycznym.

Źródło: UMWŚw

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.