konferencja prasowa w Starachowicach poświęcona decyzji o przyznaiu środków na niskoemisyjny transport publiczny 8 1024x682Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz prezydent Starachowic Marek Materek podpisali umowę na dofinansowanie II etapu przebudowy komunikacji publicznej w Starachowicach. Zadanie, warte ponad 52 mln zł, uzyskało 41 mln wsparcia z funduszy unijnych i budżetu państwa. – To największa kwota pomocy finansowej, jaką miasto otrzymało dotychczas od samorządu województwa, najpoważniejsze zadanie do realizacji – podkreślił prezydent Starachowic.

 

– Dzięki przekazanym pieniądzom w Starachowicach przebudowana będzie infrastruktura drogowa, pojawią się nowe, bezpieczne ścieżki rowerowe dla mieszkańców miasta, powiatu i turystów. Nowe, ekologiczne autobusy będą pomagać chronić środowisko naturalne. Starachowice będą dołączać do miast, które są przyjemniejsze, bezpieczniejsze dla mieszkańców, bardziej mobilne – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.

– To naprawdę rekordowe, jednorazowe dofinansowanie, które miasto Starachowice otrzymało w swojej historii – podkreślał prezydent Marek Materek. – Pieniądze będą przeznaczone na niskoemisyjny, bezpieczny, ekologiczny transport publiczny, zakup autobusów na gaz, budowę 12 km ścieżek rowerowych, przebudowę ulic, wprowadzenie tzw. roweru miejskiego. To zadanie będziemy realizować do końca 2022 roku.

Celem projektu, którego całkowita wartość to około 52 mln zł, jest utworzenie spójnego systemu transportu komunikacji publicznej na terenie Starachowic. Miasto zmodernizuje infrastrukturę oraz kupi nowe niskoemisyjne autobusy, co ograniczy emisję spalin i wpłynie na poprawę jakości powietrza.

W ramach projektu Gmina Starachowice planuje wykonanie następujących zadań:
– zwiększenie i usprawnienie miejskiego taboru niskoemisyjnego obejmujące zakresem rzeczowym zakup 15 nowych autobusów niskoemisyjnych charakteryzujących się niskim poziomem emisji zanieczyszczeń; - wybudowanie, w celu obsługi zakupionego taboru, stacji tankowania CNG (gaz ziemny), na terenie istniejącej bazy Zakładu Energi Cieplnej – Komunikacja Miejska. Docelowo ze stacji korzystać będą również prywatne samochody osobowe i autobusy;
– mModernizację i rozbudowę infrastruktury służącej transportowi niskoemisyjnemu obejmującą zakresem przebudowę skrzyżowania ulic Moniuszki, 6 Września i Nowowiejskiej, przebudowę ulicy Konstytucji 3 Maja, Partyzantów, Parkowej, montaż wiat przystankowych oraz przebudowę zatok autobusowych, modernizację oświetlenia, wprowadzenie systemu monitorowania miejsc parkingowych w mieście;
– budowę systemu ścieżek rowerowych i wprowadzenie roweru miejskiego. Zaplanowana jest budowa 12 kilometrów infrastruktury rowerowej na terenie miasta Starachowice oraz wprowadzenie roweru miejskiego.

Powstanie 10 stacji wypożyczania rowerów z 10 terminalami pozwalającymi na rejestrację w systemie wypożyczania oraz zwrot roweru miejskiego, stacje ładujące do rowerów elektrycznych, a także punkt samoobsługi serwisowej pozwalający na naprawę roweru. Zakupionych zostanie 110 rowerów, w tym 10 napędzanych silnikiem elektrycznym.

Źródło: UMWŚw

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.