edroga661W okresie długiego weekendu majowego (30 kwietnia - 3 maja) spodziewane jest wzmożone natężenie ruchu na drogach. Zwiększonego ruchu możemy spodziewać się przede wszystkim na niektórych odcinkach autostrad i w Punktach Poboru Opłat (PPO).

Na drogach objętych elektronicznym systemem poboru opłat viaTOLL w okresie weekendu majowego zostanie zwiększona obsada kadrowa w Punktach Poboru Opłat - dodatkowi pracownicy będą pomagali kierowcom w pobieraniu biletów wjazdowych. Możliwe będzie także uruchomienie bramek rewersyjnych, które przystosowane są do obsługi ruchu wjazdowego i wyjazdowego. Ponadto obsługa PPO będzie prowadziła czynne działania polegające na sterowaniu ruchem w obrębie PPO.
 
Koncesjonariusz zarządzający autostradą A1 na odcinku Gdańsk – Toruń, w przypadku wystąpienia zatorów, deklaruje podjęcie działań usprawniających ruch, w tym m.in. zwiększenie ilości inkasentów obsługujących kierowców.

Na autostradzie A2 Świecko – Konin kasy będą pracowały w pełnej obsadzie, tak by uiszczanie opłat było prowadzone w sposób płynny.

Na autostradzie A4 Katowice - Kraków w obu punktach poboru opłat (w Brzęczkowicach i Balicach) będzie uruchomiona pełna obsada bramek, a dodatkowi inkasenci zapewnią nieprzerwaną obsługę podróżujących. Dodatkowo w PPO w Balicach, w sytuacjach spiętrzeń ruchu, zostanie uruchomiona tzw. bramka prawostronna (dodatkowa bramka usytuowana na skrajnym pasie serwisowym).

Kierowcy poruszający się w najbliższy weekend dolnośląskim odcinkiem drogi krajowej nr 8 mogą napotkać utrudnienia w związku z przebudową skrzyżowania w Szczytnej. Wprowadzono tam ruch wahadłowy, który podczas majowego długiego weekendu będzie sterowany ręcznie w godz. od 6.00 do 20.00, a między 20.00 a 6.00 automatyczną sygnalizacją świetlną. Ponadto, w przypadku pojawiania się wzmożonego ruchu na placu Punktu Poboru Opłat w Karwianach w ciągu autostrady A4, operator systemu bramek będzie wprowadzał dodatkowe procedury usprawniające przejazd przez PPO Karwiany w obu kierunkach.
 
Wszystkie informacje o aktualnej sytuacji na drogach krajowych dostępne są dla kierowców całodobowo pod ogólnopolskim numerem informacji drogowej - 19 111 oraz na stronie www.gddkia.gov.pl w „Serwisie dla kierowców".

Podczas weekendu majowego należy się spodziewać też częstszych kontroli drogowych. Policjanci będą zwracać uwagę na stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia pasażerów. Funkcjonariusze będą szczególnie wyczuleni na piratów drogowych łamiących ograniczenia prędkości czy wyprzedzających "na trzeciego". Należy się także spodziewać częstych kontroli stanu trzeźwości.

O bezpieczeństwo na drogach będą dbali również pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrolowani będą głównie kierowcy pojazdów ciężarowych i autobusów. Inspektorzy sprawdzą w jakim stanie technicznym znajdują się te pojazdy oraz czy ich kierowcy są wypoczęci oraz trzeźwi.

Kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton będzie obowiązywał zakaz ruchu 30 kwietnia i 2 maja 2015 r., w godzinach 18:00-22:00 oraz 1 i 3 maja 2015 r., w godzinach 8:00-22:00. ITD będzie więc sprawdzać, czy ograniczenia są przestrzegane. Inspektorzy będą interweniować także w przypadku rażąco łamiących przepisy ruchu drogowego kierowców samochodów osobowych.

Źródło: MIR, KGP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.