chodnikPrzestrzeń miejska W Warszawie ma być dostępna dla wszystkich użytkowników. Właśnie ogłoszony został przetarg na prace w zakresie usuwania barier architektonicznych na terenie całej Warszawy w 2019 roku.

 

Obniżanie krawężników, montaż płyt ostrzegawczych czy pasów prowadzących – choć zazwyczaj nie są to wielkie inwestycje, to poprawa dostępności jest szczególnie ważna dla komfortu i bezpieczeństwa osób starszych czy niepełnosprawnych, ale także dla matek z wózkami, rowerzystów i pieszych.

Usuwanie barier architektonicznych trwa przez cały rok. Udogodnienia wprowadzane są w pojedynczych miejscach, ale także podczas większych remontów – nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych czy przystanków komunikacji miejskiej. W efekcie każdego roku z ulic znika kilkadziesiąt barier.

W 2019 roku planowane są prace w kolejnych kilkudziesięciu lokalizacjach. Jeżeli postępowanie uda się rozstrzygnąć, wykonawca będzie zobowiązany do wykonania miejscowych remontów nawierzchni, obniżania krawężników oraz wymiany zniszczonych elementów infrastruktury drogowej.

Zarząd Dróg Miejskich czeka na oferty do 5 lutego br.

Źródło: ZDM w Warszawie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.