P4130029Od początku lutego w Płocku odnotowano tylko sześciu kierowców łamiących ograniczeniaw ruchu dla pojazdów ponad 16-tonowych. Dla porównania, w ubiegłym roku miesięcznie było ich średnio ponad czterdziestu. Do ograniczeń nie stosują się już tylko kierowcy spoza Płocka.

Program „Stop tirom” został zrealizowany z Budżetu Obywatelskiego Płocka. Polega on na objęciu części ulic ograniczeniami w ruchu pojazdów ciężarowych. Nie mogą one wjechać na te ulice bez specjalnego zezwolenia w postaci identyfikatora, który kierowca musi umieścić w widocznym miejscu za szybą. Zakaz jazdy bez zezwolenia dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 16-ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi. Są też strefy objęte zakazem dla samochodów już 8-tonowych, gdzie wjazd jest możliwy np. dla dostaw towarów do sklepów oraz służb miejskich (wodociągi itd.).

Dzięki „Stop tirom” przejeżdżające przez Płock tranzytem pojazdy ciężarowe jadą tylko specjalnie wytyczonymi "korytarzami komuikacyjnymi", a płockie ulice są mniej narażone na negatywne skutki tego ruchu jak spaliny, hałas, zniszczenia nawierzchni.

Bezpłatne zezwolenia obowiązują zazwyczaj przez rok, ale są też krótkoterminowe. Aby otrzymać zezwolenie trzeba uzasadnić i udokumentować potrzebę wjazdu na ulice objęte ograniczeniami. Pierwszy taki dokument Urząd Miasta wydał 21 kwietnia ubiegłego roku. Program „Stop tirom” ostatecznie ruszył w sierpniu 2015 roku.

Źródło: UM Płock

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.