Spis treści

4. Chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Należy rozumieć, że samodzielny ciąg pieszy, niebędący częścią drogi, nie jest chodnikiem (tak jak przepisy dopuszczają w odniesieniu do drogi dla rowerów). Żeby więc egzekwować jakikolwiek porządek na różnego rodzaju osiedlowych czy parkowych ciągach pieszych, trzeba je oznakować jako drogi dla pieszych, a to oznacza… (patrz pkt 2. Droga wewnętrzna i pkt 5. Strefa ruchu).

5. Strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Oznacza to, że samodzielny plac lub ciąg pieszy, nie może być oznakowany jako strefa ruchu, bo nie jest drogą wewnętrzną.

6. Uczestnik ruchu - pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

Oznacza, że „nową” drogę wewnętrzną można raczej porównać do drogi o ograniczonej dostępności (autostrady lub drogi ekspresowej), na której nie dopuszcza się ruchu pieszego. To by uzasadniało pierwszą propozycję znaku „strefa ruchu”, z symbolem pojazdu samochodowego (podobnym jak na znaku „droga ekspresowa”).

7. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: 1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania (art.17).

Tego też nie jestem w stanie  zrozumieć. Kiedy wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę wewnętrzną (bo droga wewnętrzna mieści się w obecnie ogólnym pojęciu droga) jest włączaniem się do ruchu, a kiedy obie drogi wewnętrzne traktowane są równorzędnie?

8. Zabrania się:
(…)

4) wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;

5) wjeżdżania na pas między jezdniami;

6) pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu; jeżeli jednak usunięcie ich nie jest możliwe, należy je oznaczyć w sposób widoczny w dzień i w nocy;

7) umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu;

8) samowolnego umieszczania lub włączania albo usuwania lub wyłączania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo zabezpieczających lub kontrolnych na drodze, jak również zmiany ich położenia lub ich zasłaniania;

9) zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi;

10) samowolnego umieszczania na drodze jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli.

Jak rozumiem co najmniej te punkty art. 45 ust. 1, dotyczą drogi, czyli zgodnie z nową definicją, zarówno publicznej, jak i wewnętrznej. Jak w tej sytuacji umieścić znaki na drodze wewnętrznej, jeżeli nie ma trybu opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu na drogach wewnętrznych. A poza tym kto komu ma opiniować i zatwierdzać projekty organizacji ruchu? Zarządca terenu sam sobie? (Czyli według najlepszych wzorców GDDKiA).

Komentarze  
Gość
+1 #1 Gość 2011-02-01 16:10
Jeżeli "droga" to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych.......itd, to czy "droga dla pieszych" ma też zawierać składniki wynikające z definicji drogi? czy zdefiniowano co to droga dla pieszych, bo zauważyłem tylko definicje chodnika
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #2 Gość 2011-02-09 09:48
Droga dla pieszych została zdefiniowana przy znaku o tej nazwie (C-16), w rozporządzeniu w sprawie (obowiązujących) znaków i sygnałów drogowych. Jest to droga dla pieszych, po której prawdopodobnie mogą jeździć pojazdy, bo z ustawieniem takiego znaku nie wiąże się żaden zakaz, np. taki jak zakaz ruchu pieszego na drodze dla rowerów (C-13) - oczywyiście z okreslonymi wyjątkami. Chodnik odróżnia od drogi dla pieszych to, że po chodniku nie można jeździć pojazdami wzdłuż (oczywiście według przepisów, bo w praktyce jest niestety inaczej). Teraz drogę dla pieszych wyróznia jeszcze to, że nie może być drogą wewnętrzną. Mamy więc drogi publiczne, drogi wewnętrzne (te nie zaliczone do publicznych) i drogi dla pieszych, które mogą być drogami publicznymi, ale nie mogą być drogami wewnetrznymi.
Chyba przestanę w ogóle wychodzić z domu.
SIGMA
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #3 Gość 2011-03-08 13:24
Zamiast wprowadzać pojęcie "Strefa ruchu':
"Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;"
prościej byłoby:
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz na ogólnodostępnych drogach wewnętrznych;"
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #4 Gość 2011-03-30 01:47
1. Dot. opinii z 8 marca - proponuję, aby w art.1.1 1) zapisać: " zasady ruchu na drogach publicznych oraz na ogólnodostępnych drogach wewnętrznych" . I nie mieszać tu ze strefą zamieszkania.
2. Czas już uporządkować sprawy dróg wewnętrznych. Uważam, że nie należy wszystkich użytków "dr" wrzucać do jednego worka; w przypadku wewnętrznych dróg samorządowych przydałoby się narzędzie administracyjne dla ich ochrony. Tryb cywilny dla ich ochrony jest niewydolny.
Gratulacje dla autora za całościowe ujęcie tematu. :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
-1 #5 Gość 2011-04-17 04:41
Z uwagą przeczytałem powyższy artykuł i winszuję autorowi podjęcia sie tej trudnej kwestii. Niestety po ostatnich zmianach nadal jest więcej pytań w tej materii niż odpowiedzi. Wiemy tylko, że można wlepiać mandaty (jednak z ograniczeniami) dotąd bezkarnym cwaniakom.
Zgadzam się w całej rozciągłości z autorem komentarzy z 08.03 i 29.03. Dziwię się, że po "grzebaniu" przy ustawie nadal ogólnodostępne drogi samorządowe traktuje się na równi z drogami prywatnymi, zakładowymi, czy też z zatokami i placami.
Pozdrawiam Robert
Cytować | Zgłoś administratorowi
Guest
0 #6 Guest 2013-09-26 15:41
Może należy wprowadzić jakąś kolorystykę, że np droga to zawsze czarne lub szare, a zjazd indywidualny, droga wewnętrzna etc. będzie mieć naw. czerwoną albo nie będzie mieć nawierzchni, a z kolei wszystkie chodniki ciagi piesze i rowerowe niech są żółte ? Przerwalibyśmy ten ciąg absurdów wprowadzajac taki inny - "nowy absurd" ;) a co nam szkodzi !

Pozdrawiam forumowiczów
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.