P9280411Katowice planują wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości w ścisłym centrum Katowic. Tzw. strefa tempo 30 to rozwiązanie stosowane przez największe europejskie metropolie, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu i poprawić komfort życia mieszkańców.

Jednym z priorytetów prezydenta Katowic Marcina Krupy jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta, w tym konsekwentnie prowadzona polityka rowerowa. Trwają prace nad stworzeniem kompleksowego planu połączenia drogami rowerowymi wszystkich dzielnic Katowic z centrum miasta. W ścisłym centrum wytyczenie osobnych pasów ruchu dla rowerzystów nie zawsze jest możliwe, tutaj rozwiązaniem może być jednak wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości, dzięki czemu ruch rowerowy mógłby się odbywać bezpiecznie po jezdniach. Prezydent Marcin Krupa właśnie podjął decyzję w tej sprawie. Nad szczegółami koncepcji pracuje teraz Wydział Transportu.

Zgodnie ze wstępną koncepcją, strefą tempo 30 zostałby objęty teren ścisłego centrum miasta. Po stronie południowej obszar ograniczony torowiskiem kolejowym, autostradą A4 oraz ulicami Mikołowską i Francuską. Z kolei po stronie północnej wyznaczony przez: torowisko kolejowe, DTŚ (DK 79), ulice Sokolską i Dudy Gracza.

Na części ulic w centrum obowiązywał będzie dominujący ruch pieszo-rowerowy. Już dzisiaj dotyczy to ulic: Mariackiej, Stanisława, Mielęckiego czy Dyrekcyjnej. Po zakończeniu remontów w tej części miasta dołączą do nich ulice: 3 Maja, Stawowa, Wawelska, Staromiejska oraz Rynek i Plac Szewczyka. Oznacza to, że oprócz pieszych i rowerzystów na tym terenie dopuszczony będzie wyłącznie ruch tramwajów i pojazdów związanych z jego niezbędną obsługą.   
 
Wprowadzenie strefy tempo 30 w Katowicach wiąże się m.in. z planowanym w tym roku zakończeniem przebudowy strefy Rondo - Rynek. Podobne rozwiązania zastosowały wcześniej m.in. Poznań, Gdańsk, Kraków czy Wrocław. Strefy uspokojonego ruchu powstają też w obszarach centralnych największych europejskich metropolii, zapewniając większe bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu oraz lepszy komfort życia mieszkańców, w tym ze względu na zmniejszenie poziomu hałasu.  

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.