edroga127Rosną szanse na otrzymanie dotacji na realizację "Studium wykonalności budowy systemu szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie" do sfinansowania w ramach unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

- Wiceminister Jadwiga Emilewicz poinformowała mnie, że Ministerstwo Rozwoju pozytywnie zaopiniowało nasz wniosek o dotację na sporządzenie "Studium wykonalności budowy systemu szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie". Teraz czekamy na decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie - mówi Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa.

Chodzi o projekt wart 10 mln zł. Miasto ma szansę na uzyskanie 50 proc. dotacji. Decyzja powinna zapaść w ciągu kilku miesięcy. – Jeśli będzie pozytywna, jeszcze w tym roku rozpiszemy przetarg na przygotowanie studium wykonalności tak, żeby było ono gotowe w 2019 roku – informuje Tadeusz Trzmiel. - Taka dokumentacja będzie podstawą do rozpisania przetargu na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj – dodaje.

"Studium wykonalności budowy systemu szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie" ma zostać przygotowane w oparciu o „Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra”, wariant „Metro-Metrobus”. Opracowanie wskazuje na konieczność budowy systemu komunikacji podziemnej w ścisłym centrum miasta. Zakłada przebieg bezkolizyjnej linii szybkiego transportu szynowego na trasie Wschód-Zachód o długości około 15 km (łączącej dzielnice Bronowice i Nowa Huta z centrum miasta). Wariant wynikowy powstał jako efekt obszernych analiz społeczno-gospodarczych, ruchowych, ekonomicznych, finansowych, wrażliwości, realizacyjnych, wpływu na środowisko. W toku prac przeanalizowano kilkadziesiąt wariantów rozwoju systemu transportu, z których do dalszej realizacji zarekomendowano wariant IV.3 „Metro-Metrobus”. Ponadto, jako dalsze działania, autorzy opracowania wskazali wykonanie koncepcji i studiów wykonalności dla I etapu metra (tunelu pod Starym Miastem) i jego etapowego podłączenia do systemu tramwajowego.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.