edroga993Nowy wiadukt w Skarżysku, centra komunikacyjne w Jędrzejowie i w Końskich, nowe autobusy w Sandomierzu i w Starachowicach, a do tego ścieżki rowerowe w Chęcinach i w Busku-Zdroju – to tylko przykłady inwestycji, które otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach rozstrzygniętych przez Zarząd Województwa dwóch konkursów z działania „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej”.

 

Dziewięć wybranych projektów otrzyma w sumie ponad 119 milionów złotych! Pieniądze są przeznaczone na poprawę komunikacji publicznej w miastach regionu. W ramach konkursów samorządy mogły ubiegać się o dotacje na projekty związane z budową i przebudową infrastruktury transportu publicznego, w tym: przebudową sieci komunikacyjnych, zakupem taboru, systemów poboru opłat czy monitorowania kursów, a także projekty dotyczące budowy ścieżek rowerowych i pieszych.

Na pierwszy z konkursów wpłynęło 8 projektów, z których tylko siedem przeszło pozytywnie oceny formalną i merytoryczną oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów. Pięć z nich dotyczy infrastruktury transportu publicznego oraz zakupu niskoemisyjnego taboru miejskiego, dwa kolejne – budowy ścieżek rowerowych.

Zarząd Województwa zdecydował, że dofinansowanie na zaplanowane przedsięwzięcia otrzymają:

Gmina Skarżysko – Kamienna na projekt „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w calu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania osiedla Dolna Kamienna z osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej. Miasto otrzyma na ten cel 36 mln 706 tys. zł dotacji z RPO, przy czym wartość całego przedsięwzięcia to 44,5 mln zł.

Gmina Jędrzejów na budowę Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów – dotacja 4 mln 379 tys. zł, wartość całej inwestycji – 5, 1 mln zł.; Gmina Sandomierz – na projekt pn. „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”. Miasto otrzyma dofinansowanie z RPO w wysokości 10 mln 860 tys. zł (wartość całego zakupu to 14,5 mln zł).

Gmina Starachowice na modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego dostanie 27 mln 462 tys. zł dofinansowania z RPO (wartość całej inwestycji to 35,4 mln zł).

Gmina Końskie na projekt „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie gminy Końskie” otrzyma 7 mln zł dotacji (całkowita wartość projektu to 8,3 mln zł).

Gmina Busko-Zdrój na stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie Buska-Zdroju, otrzyma 7 mln 785 tys. zł dofinansowania z RPO (całość przedsięwzięcia to koszt 14,4 mln zł).

Gmina Chęciny na budowę ścieżek rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą dostanie 3,125 mln zł dotacji (przy całkowitej wartości projektu na poziomie 4 milionów złotych).

W sumie na dofinansowanie siedmiu projektów wybranych w pierwszym z konkursów Zarząd Województwa przekaże 97,3 mln złotych. Drugi z rozstrzygniętych konkursów w obszarze zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej dedykowany był miastom północy regionu, tracącym funkcje społeczno–gospodarcze, czyli Starachowicom, Ostrowcowi Świętokrzyskiemu i Skarżysku–Kamiennej. W ramach tego konkursu do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły dwa projekty. Oba zostały zaakceptowane pod względem formalnym i merytorycznym, uzyskały wymagana liczbę punktów i zostały przez Zarząd Województwa skierowane do dofinansowania.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.