BR1A1103W warszawskim hotelu Gromada, 20 czerwca 2015 r., odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Podczas uroczystości poznaliśmy laureatów prestiżowych projektów „RZETELNI” oraz „Lider Polskiej Gospodarki”, przedsięwzięć realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”, którego organizatorem jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki – Ogólnopolski Program Umacniania Wiarygodności to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w czterech obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia.

W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych,  instytucji współpracujących oraz współorganizatorów, wyłoniła Laureatów Projektu „RZETELNI” oraz „Lider Polskiej Gospodarki”. Nagrodzeni to podmioty, o których śmiało można powiedzieć, iż są partnerem godnym zaufania, które podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych.

W ramach projektu „Rzetelni” przyznane zostały Certyfikaty na poziomie regionalnym, ogólnopolski i europejskim. Certyfikaty te w zależności od prowadzonej działalności zostały podzielone na następujące obszary: Rzetelni w Biznesie, Rzetelni w Ochronie Zdrowia, Rzetelny Samorząd, Rzetelna Instytucja, Rzetelny Menedżer, dodatkowo przyznano również Złote Certyfikaty. Tytułem Lidera Polskiej Gospodarki zostały uhonorowane marki oraz osoby, które swoją działalnością inspirują innych.

Ponadto, Rada Programowa przyznała również Nagrody Specjalne, w tym regionalne – kandydatury zgłoszone na wniosek patronujących inicjatywie urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich oraz ogólnopolskie – kandydatury zgłoszone na wniosek Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

BR1A0942BR1A0949BR1A1156BR1A1229
Uroczystość, tym razem prowadzona przez Paulinę Chylewską oraz Jacka Kawalca, zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów, świata polityki i kręgów biznesu. Po części oficjalnej nadszedł czas na zabawę, a goście bawili się przy muzyce gwiazd wieczoru: Michała Wiśniewskiego i zespołu Hot Sun, wieczór uświetnili też wspaniałym występem Młodzi Aktorzy Teatru Muzycznego „TINTILO”.
 
Więcej informacji na temat inicjatyw organizowanych przez MZHPiU dostępnych na stronach: www.polskagospodarka.org.pl, www.mzhpiu.pl

Organizatorzy: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

Nagrody Specjalne Programu

Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki:
Ceramika Paradyż Sp. z o.o. – „za budowanie pozycji polskiej marki na światowych rynkach”
MARVIPOL S.A. - „za wkład w kształtowanie architektury wysoka jakość inwestycji deweloperskich”
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – „za wspieranie innowacyjności i wypracowanie płaszczyzny współpracy między środowiskiem nauki i biznesu”
Polskie Radio S.A. – „za stworzenie marki kojarzonej z rzetelną informacją”
Zakłady Mięsne „Łmeat-Luków” S.A. – „za system produktów Dolina Noteci”

„Rzetelni dla Biznesu”:
- na wniosek Pani Bożentyny Pałki-Koruby, Wojewody Świętokrzyskiego
Kopalnia Wapienia „MORAWICA” S.A. „za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim”
- na wniosek Pana Mariana Podziewskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Roman Prawda – Prezes Zakładów Produkcyjno-Usługowych „PRAWDA” Sp. z o.o. „za przełożenie pomysłów na działania, a działania na sukces”
- na wniosek Pana Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego
Paweł Hajduk - Prezes Zarządu Hajduk Group Sp. z o.o. „za zaangażowanie na rzecz rozwoju Lubelszczyzny jako regionu łączącego świat nauki z biznesem”
- na wniosek Pani Elżbiety Anny Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego
„za wzmacnianie potencjału innowacyjności województwa lubuskiego”
- na wniosek Pana Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego
OTCF Sp. z o.o. „za determinację w łączeniu pasji i biznesowego podejścia, najwyższą jakość produktów dla sportowców i zbudowanie silnej międzynarodowej marki” oraz
SELVITA Sp. z o.o. „za strategię działania, dynamiczny rozwój, wkład w budowanie innowacyjnego potencjału Małopolski i jego istotnej pozycji w branży biotechnologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej”
- na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. – PZL Mielec „za osiągnięcie pozycji jednego z najbardziej zaawansowanych przedstawicieli krajowego przemysłu lotniczego i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji samolotów”
- na wniosek Pana Wojciecha Saługi, Marszałka Województwa Śląskiego
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. „za stworzenie pozycji lidera w zakresie wykorzystania najnowocześniejszych technologii uzdatniania wody, wykorzystywania energii odnawialnej do wspomagania procesów produkcyjnych, a także racjonalnego wykorzystania wparcia pozyskanego ze środków unijnych”
- na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu „za aktywne wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym”
- na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza „za stworzenie miejsc dla osób kreujących innowacyjne rozwiązania i doskonałe partnerstwo w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz technologicznych w gospodarce”

LAUREACI PROGRAMU SYLWETKI I MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI W RAMACH PROJEKTU LIDER POLSKIEJ GOSPODARKI:
1. ALLENORT MEDICA Sp..z o.o., dr n.med. Grzegorz Goryszewski, dr n.med. Marek Szufladowicz
2. Bank Spółdzielczy w Przysusze
3. BETON-BUD
4. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.
5. Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA
6. Depenbrock Polska Sp. z o.o. Sp.k.
7. Domy Hybrydowe Sp. z o.o.
8. Ifm electronic sp. z o.o.
9. Jadar Sp. z o.o.
10. Konsorcjum Projektowo-Wykonawcze „EKOBUDOWA” Sp. z o.o.
11. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce
12. Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
13. „MILA” Sp. z o.o.
14. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
15. PAL-Gaz Palacz Sp. z o.o. Sp.k.
16. Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOTEX Sp. z o.o.
17. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o.
18. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „GWARANT”  Eugeniusz Zieliński
19. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ORŁOWSKI” Spółka Jawna Orłowski i Wspólnicy
20. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRAK-BUD” Jacek Gryziecki
21. Punto Pruszyński Sp. z o.o.
22. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
23. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Dyrektor Włodzimierz Dziubdziela
24. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
25. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie – Dyrektor Marian Przylepa
26. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
27. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
28. SINEVIA Sp. z o.o.
29. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
30. Stanisław Marchewka MARCHEWKA
31. Techmatik S.A.
32. TESKO STEEL Sp. z o.o.
33. TRASKO-INWEST Sp. z o.o.
34. TT-THERMO KING Sp. z o.o.
35. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
36. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
37. Wojewódzki Szpital Zakaźny  w Warszawie
38. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
39. Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
40. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Prezes Zarządu Włodzimierz Bosowski
41. Zakład Budowlany „SIEMASZKO” Lesław Siemaszko
42. Zakład Wielobranżowy „Galwanizernia” Sp. z o.o.
43. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

LAUREACI PROGRAMU SYLWETKI I MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI W RAMACH PROJEKTU RZETELNI

Certyfikat Rzetelny Menedżer
Gmina Lesznowola, Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Dyrektor Naczelny Cecylia Domżała
SINEVIA  Sp. z o.o., Prezes Zarządu Robert Kościelny
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, p.o. Dyrektora Andrzej Domański

Złoty Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”
1. Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOTEX Sp. z o.o.

Złoty Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”
1. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

Złoty Certyfikat „Rzetelna Instytucja”
1. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
2. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Europejski Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”
1. TSC Sp. z o.o.

Europejski Certyfikat „Rzetelny Samorząd”
1. Gmina Lesznowola

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”
1. Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
2. Domy Hybrydowe Sp. z o.o.
3. „Energopol-Szczecin” Spółka Akcyjna
4. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Zakład Budowlany Klimex Zbigniew Klimek
5. GEO-EKSPERT Sp. z o.o.
6. Inter Car NOWAK Sp. o.o.
7. P.P.H.U. KOTŁOSTAL I S.C.
8. PAL-GAZ Palacz Sp. z o.o. Sp.k.
9. Przedsiębiorstwo Produkcyjn-Handlowo-Usługowe BUMIS
10. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „TONAL” Sp. z o.o.
11. SINEVIA Sp. z o.o.
12. Spółdzielnia Pracy „MUSZYNIANKA”
13. Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
14. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”
1. Ogólnopolskie Centrum Medyczne św. Łukasza
2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Regionalny Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”
1. Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Podkarpacki Certyfikat)
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. (Śląski Certyfikat)
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o. (Śląski Certyfikat)

Regionalny Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”
1. Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Śremie (Wielkopolski Certyfikat”
2. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie (Zachodniopomorski Certyfikat)
3. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego – SPZOZ (Kujawsko-Pomorski Certyfikat)

Regionalny Certyfikat „Rzetelny Samorząd”
1. Gmina Strzegom (Dolnośląski Certyfikat)
2. Gmina Zaręby Kościelne (Mazowiecki Certyfikat)
3. Miasto Grajewo (Podlaski Certyfikat)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.