edroga99380 pilotów służących do uruchamiania dźwiękowego systemu identyfikacji autobusów komunikacji miejskiej trafi do niewidzących i słabowidzących mieszkańców Tarnowa. Sprzęt zostanie użyczony nieodpłatnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

- To dobry przykład wprowadzania w życie idei inteligentnego miasta, której głównym celem jest rozwiązywanie określonych problemów - podkreśla Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

System głośnomówiący dla osób niewidomych został zamontowany już w autobusach MPK. Tarnów jest drugim, po Łodzi, miastem w Polsce, w którym wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej wyposażono w taką technologię.

Zasada działania mechanizmu jest bardzo prosta. Gdy autobus zbliża się do przystanku i jest w zasięgu pilota (około 50 m) należy uruchomić system naciskając jeden z dwóch przycisków na pilocie. Autobus „odpowiada” głośnym komunikatem dźwiękowym o numerze linii i kierunku jazdy, np.: „Linia dziewięć, kierunek Mościce”. Uruchomienie systemu powoduje wyświetlenie się bardzo wyraźnego komunikatu na autokomputerze kierowcy, który dowiaduje się tym sposobem, że wsiada osoba niepełnosprawna i należy jej pomóc przy wejściu do pojazdu.

Drugi, większy przycisk na pilocie może być wykorzystany w przyszłości do sterowania tablicami przystankowymi. Dzięki temu osoba niedowidząca będzie mogła sprawdzić (w formie dźwiękowej) najbliższe odjazdy z danego przystanku.

Szacuje się, że do Związku Niewidomych i Niedowidzących należy około 100 tarnowian. Jak zapewnia prezydent Ciepiela, jeżeli będzie taka potrzeba, piloty trafią do wszystkich tych osób.

Źródło: UM Tarnów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.