edroga23514 listopada odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S". Umowę podpiszą Paweł Adamowicz, prezes Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot oraz marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski reprezentujący Zarząd Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt umowy to ponad 20 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 85% kosztów całego projektu tj. ok. 17 mln zł.

 

- Rower Metropolitalny należy do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych aktualnie przez naszą metropolię. Dzięki współpracy zainicjowanej kilka lat temu w ramach OMG-G-S jednolity system rowerów miejskich powstanie od Tczewa poprzez Gdańsk, Gdynię i Sopot do Władysławowa na północy i Sierakowic na zachodzie. To przedsięwzięcie o skali nie mającej w Polsce precedensu. Mieszkańcy otrzymają ustandaryzowaną usługę w zakresie taryf, zasad korzystania i swobody przemieszczania. Ten projekt jest kolejnym krokiem ku integracji komunikacyjnej naszej metropolii – mówi Paweł Adamowicz, prezes Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

Projekt "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S" zakłada stworzenie nowoczesnego systemu rowerów miejskich w 14 gminach. Stacje rowerowe powstaną w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim i Rumi.

Założeniem projektu jest budowa systemu opartego o flotę rowerów publicznych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i teleinformatycznym. Na obszarze wspomnianych 14 gmin Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot znajdzie się blisko 3900 rowerów 4 generacji wyposażonych w moduły GPS i elektrozamek.

W samym Gdańsku znajdzie się 2160 rowerów, z czego 10% będą stanowiły rowery ze wspomaganiem elektrycznym oraz 4320 nowych stojaków rowerowych. Pilotażowe uruchomienie systemu planowane jest na jesień 2018 roku, zaś cały system ma działać wiosną 2019 r. Bez wątpienia będzie on dużym udogodnieniem dla mieszkańców całego obszaru Metropolii, a także ogromną atrakcją turystyczną.

Celem inwestycji Roweru Metropolitalnego jest zwiększenie dostępności węzłów integracyjnych, umożliwiających szybszą i bardziej komfortową przesiadkę na inny środek transportu zbiorowego (np. pociąg, autobus, trolejbus czy tramwaj). Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia mobilności podróżnych i stworzenia atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej. W projekcie zostaną zastosowane najnowocześniejsze systemy teleinformatyczne: moduł geolokalizacji, moduł wypożyczeń i rezerwacji wraz aplikacją mobilną, moduł serwisowy, centralna baza danych SRM, moduł integrujący z miejską bądź regionalną bazą informacji pasażerskich. Zastosowanie w projekcie najnowocześniejszych systemów teleinformatycznych ma pozwolić na integrację systemu rowerowego z biletem metropolitalnym.

Kolejnym ważnym krokiem w projekcie systemu roweru metropolitalnego ma być ogłoszenie przetargu na wybór operatora. Obecnie trwają zaawansowane prace nad dokumentacją przetargową. W ramach prowadzonego przez OMG-G-S Dialogu Technicznego zauważono ogromne zainteresowanie operatorów z całej Europy, którzy przedstawili różnego rodzaju rozwiązania związane z funkcjonowaniem roweru miejskiego.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.