bus 690508 1920Około 160 miejsc na parkingu park and ride, nowa pętla autobusowa z zagospodarowaniem terenu, nowe jezdnie, chodniki i oświetlenie – to wszystko powstanie w szczecińskich Pudjuchach.

 

Ogłoszony został przetarg na zadanie: „Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 w formie zaprojektuj i wybuduj”. Na oferty czekamy do 27 grudnia.

- Będzie to ogromny skok jakościowy dla pasażerów w tej okolicy i ułatwienia w ramach zrównoważonego transportu zbiorowego - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. - Parking P&R wraz z pętlą autobusową stanie się elementem większej całości, która w najbliższych latach zmieni oblicze komunikacji w naszym mieście.

W ramach umowy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres prac obejmie w szczególności:
• przebudowę ul. Metalowej na odcinku projektowanego węzła przesiadkowego,
• budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
• budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride,
• budowę parkingu Bike&Ride,
• budowę wiat przystankowych,
• wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej,
• rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni,
• budowę zaplecza socjalno-kasowego,
• budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu,
• budowę monitoringu wizyjnego i kanalizacji teletechnicznej,
• budowę/przebudowę chodników,
• budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
• budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni,
• przebudowę kolidującego uzbrojenia,
• budowę zjazdów,
• wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Na realizację umowy wykonawca będzie miał 20 miesięcy, z czego nie więcej niż 11 na wykonanie dokumentacji projektowej.

Źródło: UM Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.