autos 182795 960 72040 nowoczesnych i ekologicznych autobusów dla podróżnych w Tarnowie i parking na 188 samochodów obok dworca PKP w Mościcach to kolejne przykłady działań podejmowanych przez samorządy lokalne, wpisujących się w wojewódzką walkę ze smogiem. Wszystkie te inwestycje są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Umowy gwarantujące dofinansowanie tych projektów beneficjentom przekazał wicemarszałek Stanisław Sorys.

- Od dłuższego czasu mówiliśmy o problemie zanieczyszczonego powietrza w regionie. Kolejnym krokiem było wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych. Jednak bez odpowiedniego wsparcia ze strony gmin, które opowiedziały się za walką ze smogiem, nie udałoby się w tak krótkim czasie podjąć wielu działań proekologicznych: zakupu dziesiątek ekologicznych, niskoemisyjnych autobusów, wymiany starych kotłów, termomodernizacji kolejnych obiektów czy instalowania urządzeń do pozyskiwania energii z OZE. Dumą napawa również fakt, że tak wielu mieszkańców wybiera kolej, a nie samochody, aby podróżować po regionie. Wszystkie te działania są nieocenione jeśli chcemy myśleć o faktycznej poprawie jakości powietrza. Gratuluję wszystkim, że do realizacji tych przedsięwzięć tak skutecznie wykorzystują środki unijne z naszego regionalnego programu operacyjnego – podkreśla wicemarszałek Stanisław Sorys.

Tarnów z nowymi autobusami i parkingiem Park&ride

Do kwietnia 2019 roku na drogi w Tarnowie wyjedzie 40 nowoczesnych, a przede wszystkim ekologicznych autobusów, spełniających restrykcyjne normy emisji spalin EURO 6. Spośród wszystkich nowych pojazdów, aż 35 autobusów będzie miało 12 metrów długości, co pozwoli pomieścić nawet 90 pasażerów. Pozostałych 5 będzie nieco mniejszych – 9 m długości i pojemność ok. 50 osób. Co warte podkreślenia, 21 autobusów będzie napędzanych gazem ziemnym. Nowe pojazdy zastąpią te najbardziej wyeksploatowane.

Z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie pasażerów zadbano o to, aby każdy z pojazdów był wyposażony w monitoring wewnętrzny, tablice LED wyświetlające aktualne położenie autobusu oraz trasę. Autobusy kursujące na liniach biegnących w pobliżu dworca PKP będą też wyświetlać informacje o przyjazdach i odjazdach pociągów. Natomiast poruszanie się po mieście komunikacją miejską osobom niedowidzącym ułatwi system głośnomówiący, przekazujący informacje o numerze linii i kierunku, w którym jedzie dany autobus.

Wartość całej inwestycji to ponad 47,7 mln zł, z czego dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego wynosi blisko 33 mln zł.

Tarnowian, którzy korzystają z połączeń kolejowych, powinna ucieszyć też wiadomość o drugim parkingu park&ride, jaki powstanie w mieście. Tym razem skorzystają z niego kierowcy dojeżdżający do stacji PKP w Tarnowie – Mościcach.

Obiekt, który ma powstać do grudnia 2019 roku, pomieści 188 samochodów osobowych. Zmieści się tam też zatoka autobusowa, zatoka kiss&ride dla osób podwożących innych do pociągu, a także parking bike&ride na 30 rowerów i kilkudziesięciometrowa ścieżka rowerowa. Tarnów, który odpowiada za realizację tej inwestycji, otrzymał prawie 2 mln zł dotacji z RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to natomiast prawie 5 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.