gears 1445368 960 720Badania pokazały, że wypadki drogowe i kolizje rzadko są wynikiem technicznych wad pojazdów. W rzeczywistości 90% przypadków spowodowanych jest czynnikiem ludzkim, takim jak: pomyłka, opóźniony czas reagowania, zmęczenie czy słaba widoczność.

 

Chociaż w ciągu ostatnich lat wprowadzenie dodatkowych lusterek czy systemów kamer oraz obowiązkowych przepisów dotyczących martwych stref przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, to liczba kolizji z innymi pojazdami i obiektami nieruchomymi, a także liczba wypadków powodujących śmierć lub obrażenia utrzymuje się na wysokim poziomie.

Pojazdy użytkowe, takie jak autobusy, furgonetki dostawcze i śmieciarki często muszą pracować w miejscach z ograniczoną przestrzenią, co powoduje, że są one bardziej podatne na wypadki. Lusterka nie mogą zapewnić widoczności całego otoczenia, więc gdy duże pojazdy muszą wykonywać trudne manewry, kierowcy potrzebują jak najwięcej pomocy, żeby uniknąć kolizji.

Eryk Biskupski z Brigade Electronics, lidera w dziedzinie urządzeń bezpieczeństwa, wyjaśnia, w jaki sposób systemy czujników ultradźwiękowych pomagają kierowcom rozwiązywać problemy w wykrywaniu obiektów i osób znajdujących się w martwych strefach. - Systemy czujników ultradźwiękowych są idealnym i opłacalnym rozwiązaniem dla pojazdów operujących w miejscach z ograniczoną przestrzenią lub manewrujących z niską prędkością - tłumaczy Biskupski. - Zostały one zaprojektowane do instalacji z przodu, w przednich rogach, na bokach i z tyłu pojazdu, w celu zapewnienia większego zasięgu wykrywania i dostarczenia kierowcy "dodatkowej pary oczu". Czujniki można zamontować również na schodku szoferki - jest to obszar, który może wystawać, gdy pojazd znajduje się w ruchu, sprawiając jeszcze większe trudności.

Czujniki działają za pomocą fal ultradźwiękowych, podobnych do ultradźwięków używanych przez niektóre gatunki zwierząt, takie jak np. nietoperze. W podobny sposób czujniki w naszym systemie przy użyciu fal ultradźwiękowych skanują obszar wokół pojazdu w celu wykrycia obiektów poruszających się lub stacjonarnych i ostrzegają kierowcę.

Urządzenia specjalistyczne, takie jak ultradźwiękowe systemy wykrywania przeszkód firmy Brigade Electronics można w pełni zintegrować z systemem monitorowania kamerą i modułem wyświetlacza ekranowego. Z systemem monitorowania kamerą może współpracować do dwóch ultradźwiękowych systemów wykrywania przeszkód, a zamontowany w szoferce kierowcy ekranowy moduł wyświetlacza ostrzega kierowcę o przeszkodach, nakładając trójstopniowe dane akustyczne i ultradźwiękowe dane wizualnie na obraz z kamery na monitorze. Wyświetlacz ekranowy zapewnia pojedynczy punkt odniesienia wraz z wyzwalanymi widokami z kamery, aby zredukować rozproszenie uwagi kierowcy i zminimalizować nadmierne obciążenie danymi.

Inwestując w technologie, floty mogą zredukować liczbę poważnych obrażeń i śmiertelnych wypadków na drogach - co niewątpliwie jest dobrą rzeczą.

Źródło: PR Newswire

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.