Siemens Mobility otwiera nowy tor testowy w Dusseldorfie 2W Dusseldorfie otwarto najbardziej zaawansowany technicznie toru przeznaczony do testowania rozwiązań w pojazdach autonomicznych. Nowy obiekt będzie służył do prac nad najnowszymi inteligentnymi technologiami kontroli ruchu drogowego i przygotowywał region do ruchu zautomatyzowanego i autonomicznego w przyszłości.

 

W torze zostały zainstalowane cztery kluczowe komponenty:

• System RSU pozwalający na komunikację danych między pojazdami a infrastrukturą drogową w czasie niemalże rzeczywistym. Podzespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo są zainstalowane na każdym z czterech skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.
• Zintegrowany system SPAT do synchronizacji sygnałów, który przewiduje czas zmiany świateł na skrzyżowaniach i poprzez RSU jest w stanie skomunikować się z pojazdem.
• Specjalne urządzenia do instalacji na pokładzie pojazdu, służące do komunikacji między pojazdem a infrastrukturą drogową.
• System pozycjonowania satelitarnego, który jest odpowiedzialny za testowanie sytuacji, w których pojazd jest na drodze uprzywilejowanej (pierwszeństwo przejazdu, dedykowane pasy jezdni, itd.) Zastosowanie tego typu technologii skutkuje zmniejszeniem natężenia ruchu drogowego, większym poziomem bezpieczeństwa i zmniejszonym wpływem spalin na środowisko.

Siemens Mobility otwiera nowy tor testowy w Dusseldorfie 1W czasie testów powyższe systemy są używane do synchronizacji sygnałów z 16 autobusami Rheinbahn. Technologia C2X (pojazd-urządzenie) została zastosowana tu po raz pierwszy w Niemczech.

Tor oparty jest na technologii dostarczonej od Siemens Mobility.

- Jesteśmy dumni, że współpracujemy z miastem Dusseldorf nad tym ważnym projektem, który kładzie podwaliny pod mobilność przyszłości w transporcie drogowym w Niemczech. Tor testowy jest pierwszym tego typu w Niemczech, a nasze technologie sprawią, że natężenie ruchu zostanie zmniejszone, wzrośnie bezpieczeństwo na drogach, a dostępność pojazdów transportu publicznego zostanie zwiększona, dzięki coraz bardziej zaawansowanym pracom nad pojazdami autonomicznymi - powiedział Manfred Fugh, szef Siemens Mobility w Niemczech.

Źródło: Siemens

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.