traffic signMiasto Toruń, podobnie jak inne miasta w regionie, ma opracowany program poprawiający bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Są to grupy społeczne, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, ponieważ nie mogą one liczyć na działanie pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. Nie chroni ich karoseria. Są narażeni na bezpośrednie, przykre w konsekwencjach, zetknięcie z pojazdem.

 

Dlatego już od 2017 roku miasto podjęło szereg działań, które obejmują modernizację lub doposażenie przejść dla pieszych, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Wszystkie podejmowane działania zostały zawarte w Programie Poprawy Bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów.

W ramach programu montowane są kocie oczka, aktywne znaki na przejściach dla pieszych. W miejscach, gdzie natężenie ruchu pieszego w ostatnim czasie znacząco wzrosło montowane są sygnalizacje. Widoczność przejść dla pieszych, jak i przejazdów dla rowerzystów poprawiła się przez grubowarstwowe oznakowanie poziome. Montujemy wyspy azylu dla pieszych oraz bariery wygrodzeniowe.

W sumie realizacja programu podzielona została na trzy etapy.

W pierwszym z nich, który był realizowany w 2017 roku, postawiono na poprawę bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych, szpitalach i przychodniach oraz w ciągu drogi krajowej nr 91.

W związku z tym podjęto szereg działań, które obejmują modernizację lub doposażenie przejść, w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki programowi na Szosie Chełmińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i św. Antoniego wybudowano sygnalizację świetlną. Podobnie stało się na ul. Warszawskiej przy IV LO.

Przy placówkach edukacyjnych i w ciągu drogi krajowej nr 91 pojawiły się piktogramy, ostrzegające kierowców o znajdujących się w pobliżu dzieciach. Zamontowano około 300 sztuk punktowych elementów świetlnych tzw. „kocich oczek”.

Widoczność przejść dla pieszych, jak i przejazdów dla rowerzystów poprawiła się przez grubowarstwowe oznakowanie poziome. W przypadku przejść dla pieszych pomalowaliśmy 3077 m2 pasów, dla rowerzystów 3000 m2 przejazdów.

Ustawiono dwie wyspy azylu dla pieszych (Legionów przy skrzyżowaniu z ul. św. Faustyny, Wschodnia przy ul. Żwirowej) oraz bariery wygrodzeniowe m.in. przy szkole na ul. Dziewulskiego, na Hallera i Kniaziewicza, na Skłodowskiej-Curie przy Dworcu Wschodnim.

Zamontowano aktywne oznakowanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Znaki takie posiadają lampy ostrzegawcze, które włączają się w momencie pojawienia się pieszego przy przejściu. Na terenie Torunia zostało zamontowanych 250 takich znaków.

W drugim etapie, działania są realizowane na drogach krajowych nr 15 i 80, drogach wojewódzkich oraz drogach powiatowych i gminnych, na których doszło do zdarzeń drogowych i dla których przyjęto indywidualną propozycję rozwiązania w tym projektów stałej organizacji ruchu. Ten etap jest realizowany w tym roku.

Powstaną wzbudzane sygnalizacje świetlne na Szosie Bydgoskiej - przy pętli tramwajowej – 1 kpl. i przy Arpolu - 1 kpl. Gotowa jest sygnalizacja na przejściu dla pieszych przy ul. Żwirki Wigury (przy SP nr 4).

W tym roku kontynuujemy montaż aktywnego oznakowania przejść dla pieszych i dobudowę oświetlenia drogowego przy przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów na terenie całego Torunia.

W sierpniu tego roku naklejono piktogramy ostrzegawcze. Pojawiły się one w pobliżu placówek edukacyjnych i medycznych oraz w ciągu DK nr 91. W sumie na terenie Torunia pojawiło się 93 takich znaków. Ponad 60 z nich informuje kierowców o miejscach na drodze szczególnie uczęszczanych przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat, kolejne 30 znaków informuje o przejściach dla pieszych. Te ostatnie umieszczone zostały głównie przed przejściami, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej.

Trwa montaż 312 sztuk punktowych elementów świetlnych, czyli tzw. „kocich oczek”. Zostaną one zamontowane w następujących 39 lokalizacjach.

Na ten moment zamontowano 170 sztuk, w 27 lokalizacjach. Do końca 2018 roku w rejonie prawie 40 przejść dla pieszych zostanie zamontowanych 78 dodatkowych lamp. Dodatkowe oświetlenie drogowe zostanie dobudowane na następujących przejściach:
• ul. Olsztyńska skrzyżowanie z ul. Barwną,
• ul. Poznańska przy Hallera, Środkowej, Inowrocławskiej, przy cmentarzu,
• plac Hoffmanna,
• Trasa Prezydenta W. Raczkiewicza przy ul. Małachowskiego,
• ul. Polna przy Batorego, Równinnej (tory), Kociewskiej (w tym: przy bunkrze), Mazowieckiej,
• ul. Ugory - Intermarche,
• ul. Bema: przy Tor-Torze,
• ul. Gagarina przy Okrężnej, Krzemienieckiej, Gagarina 126, Gagarina 140, Gagarina 176, Klubie Od Nowa,
• ul. Grudziądzka przy PCK, Legionów,
• ul. Podgórska przy Okólnej,
• ul. Skłodowskiej-Curie przy Makro,
• ul. Szosa Okrężna przy Gagarina,
• ul. Kozacka przy Lotników, Św. Faustyny,
• ul. Bukowa przy Cedrowej.

Realizacja trzeciego etapu przypada na latach 2018-2019 i obejmie pozostałe drogi.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.