20191125 084429Zakończyła się budowa parkingu Park&Ride w Toruniu. Ponad trzydzieści miejsc do parkowania powstało w pobliżu pętli autobusowej przy ul. Turystycznej. Inwestycja kosztowała 342 tys. zł.

 

Park&Ride, czyli Parkuj i Jedź to rodzaj parkingów zlokalizowanych w pobliżu peryferyjnych przystanków, przeznaczony głównie dla osób, które chcą pozostawić pojazd na obrzeżach miasta i kontynuować podróż publicznym transportem. Bliska lokalizacja przystanku zapewnia szybkie dotarcie na przystanek.

Wybudowany przy ul. Turystycznej parking jest spójny z otoczeniem. W ramach inwestycji powstały 34 miejsca do parkowania, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Wykonana została droga manewrowa, zieleń izolacyjna, która odgrodziła parking od istniejących zabudowań. W ramach zadania powstało również oświetlenie drogowe.

20191125 08443720191125 08451320191125 084521

Na parkingu została ułożona nawierzchnia przepuszczająca wody opadowe oraz roztopowe. Z kolei na drodze manewrowej ułożono betonową kostkę.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.