image010- Podpisujemy umowę na kolejny, bardzo duży projekt dla naszego miasta - mówiła Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. - Za 660 mln złotych wyremontujemy 11 km torowisk, jezdni i chodników, wybudujemy dwa kilometry nowych odcinków torów oraz kupimy 30 nowoczesnych tramwajów. I co najważniejsze, na tę umowę, na dofinansowanie tego projektu z Unii Europejskiej otrzymamy środki w wysokości 411 mln złotych.

 

Realizacja tego projektu już się rozpoczęła. W ramach tego zadania wyremontowano już skrzyżowanie Śmigłego-Rydza – Dąbrowskiego. Jest również podpisana umowa na przebudowę ul. Dąbrowskiego (od Śmigłego-Rydza do ul. Rzgowskiej). Cały projekt ma się zakończyć w 2021 roku.

- Sukcesywnie inwestujemy w sprawną i bezpieczną komunikację miejską - dodała Hanna Zdanowska. - Ten projekt to niejako kontynuacja przebudowy trasy W-Z. Wówczas wymieniliśmy 17 kilometrów torów wzdłuż których powstały nowe chodniki, drogi rowerowe i jezdnie.

To kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi.

Celem projektu jest zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawa płynności ruchu, bezpieczeństwa i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w mieście i jego obszarze funkcjonalnym. Realizacja projektu wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej.

Korzyści wynikające z realizacji projektu to poprawa oferty transportu publicznego na terenie Łodzi poprzez budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury oraz wymianę taboru. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost zapotrzebowania na usługi transportu publicznego, zmniejszenie ruchu samochodów osobowych w centrum miasta. Wykorzystanie nowoczesnego, bardziej efektywnego taboru, zapewni zmniejszenie emisji hałasu i drgań oraz poprawi dostępność komunikacyjną.

Zadania realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich:
- budowa nowej linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego,
- przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza na odcinku od ul. Przybyszewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania),
- przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza - Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego- Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego,
- przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Przybyszewskiego na odcinku od ul. Kilińskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do al. Śmigłego- Rydza (bez skrzyżowania),
- przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i al. Śmigłego-Rydza oraz odcinka ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania al. Śmigłego-Rydza do ul. Dąbrowskiego 34a wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podgórną,
- przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego – Rydza do ul. Rzgowskiej i dalej do pl. Niepodległości,
- budowa torowiska w ul. Broniewskiego na odcinku od al. Śmigłego-Rydza (bez ronda Broniewskiego) do ul. Rzgowskiej/Paderewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) i przebudową pętli Kilińskiego – Dworzec Łódź-Chojny na pętlę tramwajowo-autobusową,
- przebudowa torowiska w ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania) do ul. Broniewskiego (bez skrzyżowania),
- przebudowa torowiska w ciąg ulic al. Śmigłego – Rydza i Niższej na odcinku Dąbrowskiego (bez skrzyżowania) do ul. Śląskiej (ze skrzyżowaniem) wraz z pętlą tramwajową.

Zadania realizowane przez MPK to zakup 30 nowoczesnych jednostek do obsługi linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowej.

Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu tramwaju, zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, redukcji emisji zanieczyszczeń, w tym emisji CO2.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.