edroga139Niemiecka ustawa o płacy minimalnej wprowadziła od 1 stycznia br. minimalne wynagrodzenie w wysokości 8,50 euro brutto za godzinę we wszystkich obszarach gospodarki narodowej.

Zaniepokojenie wśród przewoźników drogowych wywołała szeroka interpretacja tego prawa, w szczególności wymóg stosowania godzinowej stawki minimalnej w przypadku przewoźników wykonujących jedynie operacje transportowe na terytorium Niemiec.

Objęcie branży transportowej zakresem ustawy o płacy minimalnej wiąże się nie tylko z koniecznością zapewnienia płacy minimalnej, ale również z szeregiem obowiązków dla pracodawcy dotyczących m.in. obowiązku uprzedniej notyfikacji oraz przechowywania dokumentacji dotyczącej przebywania i wykonywania pracy na terenie Niemiec przez pracowników.

Polski rząd nie podzielił opinii niemieckiej administracji co do zakresu stosowania tych przepisów i uznał, że jedynie czas, który wiąże się z wykonywaniem pracy w ramach oddelegowania, powinien podlegać przepisom o płacy minimalnej. Zdaniem rządu przewoźnicy są za bardzo obciążeni nowymi wymogami administracyjnymi, a ustawa o płacy minimalnej staje się barierą, która ogranicza wolną konkurencję na rynku międzynarodowym. Co za tym idzie pojawiły się wątpliwości co do zgodności ustawy, a w szczególności przepisów wykonawczych, z prawem UE.

Dlatego zwrócono się niemieckiej administracji, konsultowano się z innymi państwami członkowskimi, a także powiadomiono o problemie Komisję Europejską. 21 stycznia została wszczęta procedura, która ma wyjaśnić zgodność przepisów niemieckich z prawem UE. KE zamierza zbadać nie tylko zgodność ustawy o płacy minimalnej, ale także to, czy akty wykonawcze stanowią proporcjonalną implementację prawa UE.

Również 21 stycznia premier Ewa Kopacz rozmawiała w tej sprawie z kanclerz Angelą Merkel, a dzień później wiceminister Rafał Trzaskowski z niemieckim ministrem ds. transportu, Alexandrem Dobrindtem. 23 stycznia prowadzono rozmowy ministrów infrastruktury i rozwoju oraz pracy i polityki społecznej obu państw, a premier Ewa Kopacz spotkała się w tej sprawie z komisarz UE Elżbietą Bieńkowską oraz wicepremierem Januszem Piechocińskim.

Ponadto, unijni komisarze V.Bulc i M.Thyssen poruszą problem podczas wizyty w Berlinie 26 i 27 stycznia br.
 
Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.