edroga367Komisja Europejska opublikowała drugie wydanie tzw. tabeli wyników UE w dziedzinie transportu, która porównuje postępy państw członkowskich w 29 kategoriach transportowych. Polska plasuje się niestety na przedostatnim miejscu, wyprzedzając jedynie Rumunię.

Celem rankingu jest wskazanie obszarów wymagających priorytetowych inwestycji i działań, aby w ten sposób pomóc państwom członkowskim w ulepszeniu ich krajowych systemów transportowych.

Komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc powiedziała, że tegoroczna tabela wyników pokazuje, jak dynamiczny jest europejski sektor transportowy. - Cieszę się z widocznych postępów w porównaniu z ubiegłym rokiem, np. pod względem jakości infrastruktury i stopnia otwarcia rynków kolejowych przewozów towarowych. Przedstawione liczby pokazują również, co jeszcze należy zrobić, aby stworzyć miejsca pracy w sektorze transportowym lub poprawić jego zrównoważony charakter - stwierdziła komisarz.

Tabela zawiera dane pochodzące z różnych źródeł publicznych (np. z Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska czy Światowego Forum Ekonomicznego). Po publikacji w 2014 r. pierwszej tabeli (IP/14/414) Komisja dopracowała wskaźniki i poprawiła prezentację wizualną tabeli. Począwszy od tegorocznej edycji można śledzić postępy państw członkowskich z biegiem czasu. Zasadniczo państwa członkowskie poczyniły znaczne postępy w porównaniu z wynikami pierwszej edycji tabeli.

Na pierwszym miejscu w tym roku plasuje się Holandia z najlepszymi wynikami w 16 kategoriach, a za nią znajdują się Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania i Dania. Ranking zamykają: Chorwacja, Włochy, Grecja, Polska i Rumunia. W rankingu zwrócono uwagę, że zadowolenie z transportu kolejowego jest  najniższe w UE, a liczba ofiar śmiertelnych wypadków na drogach jest wyższa od unijnej średniej.

Tabelę wyników można przeszukiwać według kraju lub jednego z następujących tematów:
- rynek wewnętrzny (w tym wskaźniki dotyczące otwarcia rynku przewozów kolejowych, toczących się spraw sądowych w związku z naruszeniem prawa UE i tempa transpozycji do prawa krajowego unijnych dyrektyw w sprawie transportu),

- inwestycje i infrastruktura (w tym jakość infrastruktury różnych rodzajów transportu oraz odsetek ukończenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T),

- unia energetyczna i innowacje (w tym udział energii odnawialnej w zużyciu paliw w transporcie, nowe samochody napędzane paliwami alternatywnymi i czas spędzony przez kierowców w korkach),

- ludzie (w tym bezpieczeństwo drogowe i kolejowe, liczba kobiet zatrudnionych w sektorze transportu i zadowolenie konsumentów z różnych środków transportu).

Z tych danych stworzono tabele, w których pierwsze pięć miejsc zaznaczono na zielono, a ostatnie pięć na czerwono. Tabela poniżej pokazuje, jak często każdy kraj plasuje się na najwyższych albo na najniższych miejscach. Wynik ogólny obliczono po odjęciu ocen negatywnych od pozytywnych:

Państwo członkowskie Wśród 5 najlepszych Wśród 5 najgorszych Ogółem
Holandia 16 1 15
Szwecja 13 3 10
Finlandia 12 3 9
Wielka Brytania 11 3 8
Dania 9 2 7
Niemcy 9 4 5
Estonia 12 8 4
Austria 6 2 4
Łotwa 8 5 3
Francja 6 3 3
Luksemburg 6 3 3
Malta 6 3 3
Irlandia 6 4 2
Hiszpania 8 7 1
Słowenia 7 6 1
Słowacja 5 4 1
Portugalia 4 4 0
Litwa 8 9 -1
Belgia 5 6 -1
Węgry 5 7 -2
Czechy 2 4 -2
Cypr 5 8 -3
Bułgaria 6 10 -4
Chorwacja 4 9 -5
Włochy 4 10 -6
Grecja 1 9 -8
Polska 3 14 -11
Rumunia 3 15 -12

Źródło: KE

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.