edroga969W Małopolsce pojawią się nowoczesne, ekologiczne autobusy, komfortowe węzły przesiadkowe i parkingi Park&Ride, a także kolejne kilometry ścieżek rowerowych. Właśnie zakończył się nabór wniosków w konkursie, w którym na rozwój ekologicznego transportu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył prawie 260 mln zł. O dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego ubiegają się 44 projekty.  

Dzięki środkom unijnym z naszego regionalnego programu operacyjnego mieszkańcy Małopolski zyskają autobusy, które są nie tylko wygodne i nowoczesne, ale przede wszystkim bardziej ekologiczne. Powstaną także kolejne parkingi Park&Ride, szczególnie w pobliżu dworców kolejowych. Realizowany jest też ambitny program budowy ścieżek rowerowych. Do 2020 roku Małopolanie będą mieć do dyspozycji ok. 1000 km tras.

Rozwój transportu kolejowego i drogowego to jeden z najważniejszych priorytetów samorządu województwa. Dlatego na kontynuację tych działań zarezerwowano 390,5 mln euro w regionalnym programie operacyjnym, a na sam niskoemisyjny transport miejski przeznaczono dodatkowo 140 mln euro. W zakończonym właśnie konkursie o unijne wsparcie mogły ubiegać się samorządy lokalne oraz podległe im przedsiębiorstwa, które świadczą publiczne usługi transportowe w małopolskich miejscowościach. Jednak prawo startu w tym naborze miały tylko te projekty, które uzyskały wcześniej pozytywną ocenę forów subregionalnych. Konkurs nie obejmował Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Dzięki temu rozwiązaniu, zgłoszone w konkursie projekty są dostosowane do lokalnych potrzeb. Oprócz tego mają też pomóc w ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do powietrza. Dlatego wiele ze złożonych wniosków obejmuje zakup nowoczesnych, ekologicznych autobusów. O takie dofinansowanie starają się m.in. samorządy z Sądecczyzny, Podhala, ziemi tarnowskiej i Małopolski Zachodniej. Kilka gmin, m.in. Krzeszowice, Wadowice i Grybów, postawiło natomiast na budowę parkingów Park&Ride, aby zachęcić mieszkańców do jeszcze liczniejszego korzystania z kolei. Przesiadkę z samochodów do pociągów mają też usprawnić kolejne automaty do sprzedaży biletów czy systemy informacji dla pasażerów. Nie obejdzie się też bez przebudowy kluczowych dla regionu węzłów przesiadkowych, np. w Zakopanem, gdzie ma powstać centrum przesiadkowe przy dolnej stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch, które zintegruje komunikację kolejową i autobusową w stolicy Podhala. Do konkursu zgłoszono też wiele projektów obejmujących budowę nowych tras rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych.

Projekty do realizacji zostaną wybrane w czerwcu 2017 roku.

Źródło: Urząd Marszłkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.