edroga617Gminy Goleniów i Stepnica otrzymają dodatkowe środki na inwestycje związane z komunikacją i transportem. Obu samorządom zwiększone zostanie unijne dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020. Beneficjenci podpiszą z marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem aneksy do zawartych umów.

 

Większe wsparcie dla goleniowskiego samorządu dotyczy budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym. Dofinansowanie wzrośnie z 14 mln zł do 20 mln zł. Koszt całkowity inwestycji, w ramach której oprócz dworca powstanie także tunel z przejściem dla pieszych, parkingi, postoje dla taksówek oraz ciągi pieszo-rowerowe, wyniesie 33 mln zł.

Z kolei Stepnica dodatkowe eurofundusze przeznaczy na modernizację blisko 7-kilometrowego odcinka drogi rowerowej prowadzącej ze Stepnicy do Widzieńska oraz budowę punktów przesiadkowych w obu miejscowościach i wyposażeniu ich w stojaki rowerowe. Wsparcie zostało zwiększone z kwoty 657 tys. zł do kwoty 826 tys. zł. Koszt inwestycji to 1,5 mln zł.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.