contentmap_plugin

tram rails 2931274 960 720Spore komunikacyjne zmiany czekają niebawem mieszkańców Stargardu. Ma być wygodniej i bezpieczniej. Inwestycja połączy transport kolejowy, rowerowy, samochodowy i autobusowy. Remont m.in. skrzyżowania ulic Szczecińskiej, 11 Listopada, Bema i Towarowej zostanie dofinansowany w ramach RPO WZ 2014-2020. Decyzję o przekazaniu wsparcia podjął Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe ma być obiektem kompleksowym i nowoczesnym. Oprócz budynku, pętli autobusowej, peronów, parkingów, obiektów „Bike&Ride” oraz „Parkuj i jedź”, przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Szczecińskiej, 11 Listopada, Bema i Towarowej. Ponadto powstaną nowe ciągi piesze, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne i elementy małej architektury. Zmodernizowana będzie także sieć energetyczna, teletechniczna, wodociągowa, sanitarna i deszczowa.

- Centrum przesiadkowe powstanie w samym sercu miasta. Zintegruje i skoordynuje miejską komunikację, bowiem stanie się miejscem, gdzie szybko i łatwo będzie można znaleźć kolejne połączenie. Sięgając po unijne wsparcie Stargard dołącza do innych zachodniopomorskich miast, które z pomocą Regionalnego Programu Operacyjnego dokonają ważnych transportowych zmian w regionie. Dzięki wcześniej przyznanemu unijnemu dofinansowaniu nowe centra powstaną także w dzielnicy Łękno w Szczecinie oraz w Koszalinie, Załomiu koło Goleniowa, Gościnie, Policach, Polanowie czy Łęgach koło Dobrej Szczecińskiej - podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Budowa Centrum, która wpłynie również na poprawę stanu środowiska naturalnego, będzie kosztować blisko 24,3 mln zł. Zakończyć się ma w grudniu 2018 roku. Urząd Marszałkowski z unijnych funduszy pokryje aż 75% kosztów całkowitych inwestycji. To ponad 18 mln zł. Projekt realizowany przez Miasto Stargard wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.2 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowe narzędzie służące wdrażaniu funduszy europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. W ramach realizacji strategii ZIT dla SOM-u zarezerwowano w bieżącej perspektywie unijnej prawie 110 mln euro.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.