image002Prezydent Katowic Marcin Krupa podjął decyzję o przebiegu planowanej linii tramwajowej z pętli „Brynów” do pętli „Kostuchna”. Pod uwagę wziął m.in. opinie mieszkańców i wyniki studium przedprojektowego, przygotowanego na zlecenie Tramwajów Śląskich.

W styczniu tego roku prezydent Marcin Krupa poinformował o planach budowy linii tramwajowej, która poprawi komunikację południowych dzielnic Katowic z centrum miasta, prowadzącej z pętli “Brynów” do pętli “Kostuchna”. Zaproponował kilka wariantów, które następnie prezentowane były podczas spotkań informacyjnych z mieszkańcami w kwietniu. Jednocześnie przeprowadzona została ankieta, w której wypowiedziało się ponad 700 osób.

Na zlecenie spółki Tramwaje Śląskie S.A. powstało również studium przedprojektowe, które swoim zakresem obejmowało: analizę ruchu, studium środowiskowe dla inwestycji, analizę techniczną poszczególnych odcinków, sposób realizacji inwestycji, terminy i jej szacunkowe koszty. Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców i rekomendacje projektantów studium przedprojektowego, a także uwzględniając dodatkowe aspekty, m.in. takie jak prognozy migracyjne, prezydent podjął decyzję o ostatecznym przebiegu linii tramwajowej.

Mapa

Tramwaj w liczbach:
5,2 km - długość trasy,
26 km/h - średnia prędkość tramwaju,
9 - liczba przystanków: Brynów Kolejowa, Ochojec Leśna, Ochojec Szenwalda, Ochojec Centrum Medyczne, Ochojec Kryniczna, Odrodzenia Łętowskiego, Odrodzenia Kościół, Kostuchna Bażantowo P+R, Armii Krajowej Pętla,
110 mln zł - szacowane koszty inwestycji (zadanie jest częścią przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Tramwaje Śląskie w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020),
2018 – przewidywany rok rozpoczęcia budowy.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.