bicycle redDobiega końca budowa 7,5-kilometrowej trasy rowerowej z centrum Gliwic do Sośnicy. Można już korzystać z odcinków od ul. Berbeckiego do ul. Akademickiej oraz od ul. Kujawskiej do giełdy w Ligocie Zabrskiej. Pozostał ostatni etap: od zjazdu z ul. Kujawskiej, poprzez kładkę na Kłodnicy, skrzyżowanie z ul. Jesienną i ul. Wschodnią, aż do granicy z Zabrzem.

 

Inwestycja została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy to realizacja wzdłuż ogródków działkowych, przez kładkę na Kłodnicy, do ul. Jesiennej. Ten odcinek będzie wykonany z nawierzchni asfaltowej.

Drugi fragment, z kruszywa, zostanie wybudowany od ul. Wschodniej, przez przejazd kolejowy, do granicy z Zabrzem. Oznakowana trasa o długości 0,9 km powinna być gotowa za 9 miesięcy. Inwestycja o wartości 1 453 357 zł zostanie sfinansowana z miejskiego budżetu.

– W związku z brakiem możliwości pozyskania terenu pod inwestycję, nie ma obecnie możliwości wybudowania skrótu wzdłuż DTŚ. Do odcinka łączącego ul. Wschodnią z parkiem Powstańców Śląskich w Zabrzu rowerzyści dojadą ulicą Jesienną i Wschodnią – tłumaczy Marta Zaborowska-Gabor z Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Prace przy ścieżce rowerowej z centrum do Sośnicy rozpoczęto w ubiegłym roku. Wybudowano wówczas 1,5 km odcinek biegnący ulicami Berbeckiego i Wybrzeże Armii Krajowej, aleją Przyjaźni, ul. Konarskiego aż do ul. Akademickiej, do parku Chrobrego. Realizacja tego etapu kosztowała 2,3 mln zł i została wykonana przez Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów. Ścieżka funkcjonuje jako dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy i przecina ruchliwe jezdnie na ulicach Dworcowej, Częstochowskiej i Konarskiego. Gotowy jest też fragment od ul. Kujawskiej do giełdy w Ligocie Zabrskiej.

W 2020 roku, na trasie rowerowej centrum – Sośnica, zaplanowano kolejne prace, Zostaną podniesione kładki rowerowe nad Kłodnicą przy parku Chrobrego oraz w Sośnicy. Przy okazji częściowo przebudowane zostaną połączone z kładkami trasy rowerowe. Inwestycja została wpisana do „Koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Gliwice”.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.