contentmap_plugin

edroga234Trasa dla cyklistów, która połączy Nowielice, Trzebusz i Mrzeżyno, wybudowana zostanie w północnej części województwa zachodniopomorskiego.

Droga dla cyklistów będzie mieć długość 7,5 km. Wzdłuż planowanej trasy, która przebiegać będzie na dawnym nasypie kolejowym, nie zabraknie ławek, wiat przystankowych, a także stanowisk ze stojakami na rowery „Bike&Ride”, które zlokalizowane zostaną przy przystanku autobusowym w Mrzeżynie oraz przy centrum przesiadkowym w Trzebiatowie.

- Pomorze Zachodnie staje się jeszcze bardziej mobilne. Jeździmy przecież komunikacją autobusową, korzystamy z węzłów przesiadkowych, a coraz częściej przemieszczamy się także rowerami. To wsparcie adresowaliśmy do beneficjentów, którzy wpisują się ze swoimi projektami w ten właśnie trend. Jednym z nich jest gmina Trzebiatów - podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Nowa ścieżka rowerowa ma stać się alternatywnym sposobem transportu w gminie Trzebiatów, a w efekcie ma również zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na grudzień 2018 roku. Koszt budowy infrastruktury to prawie 2,5 mln zł, a unijne wsparcie wyniesie ponad 2 mln zł.

Inwestycja wpisuje się w działanie 2.1 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.