edroga234Na Dolnym Śląsku, w ramach Dolnośląskiej Polityki Rowerowej, w ciągu najbliższych kilku lat ma powstać ponad 150 km tras rowerowych. Eksperci z Polski, Niemiec i Czech rozmawiali we Wrocławiu, w trakcie Transgranicznego Kongresu Rowerowego, o rozwoju i planach tworzenia wspólnej polityki rowerowej.

- Potencjał rozwoju tras rowerowych dostrzegamy wszyscy. W czasach kiedy ochrona środowiska jest dla nas kluczowym tematem zwracamy uwagę, że to właśnie rower jest pojazdem "zero-emisyjnym", najbardziej sprzyjającym nie tylko ochronie środowiska, ale jest również coraz częściej wybieranym środkiem transportu - mówił marszałek Cezary Przybylski.

Dolnośląski samorząd zakończył prace nad pierwszym w Polsce regionalnym dokumentem opisującym standardy projektowania i budowania dróg rowerowych. Dzięki niemu nowe ścieżki oprócz tego, że będą bezpieczne i funkcjonalne, wprowadzą jednolity – wysoki standard dla takich inwestycji w całym regionie. To niezwykle istotne ponieważ trasy rowerowe są ważnym elementem budowania potencjału turystycznego na Dolnym Śląsku, a dla wielu mieszkańców regionu są codziennym środkiem transportu.

Docelowo na Dolnym Śląsku ma powstać szeroka i funkcjonalna sieć ścieżek rowerowych. Trasy będą łączyć ciekawe pod względem turystycznym miejscowości i atrakcje turystyczne. Jednym z takich projektów jest powstanie Odrzańskiej Drogi Rowerowej. Ta niemal 400-kilometrowa trasa przebiegać będzie przez teren 25 gmin po obu stronach Odry. Do niej mogą „wpinać się” kolejne odcinki budowanych tras rozszerzając sieć ścieżek na Dolnym Śląsku. Trasy rowerowe mają powstawać również m.in. na terenie polsko-czeskiego i polko-niemieckiego pogranicza, dając dodatkowy impuls dla rozwoju turystyki w tych rejonach.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.