zniczNieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol to główne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków oraz ich skutki. Nasze zachowanie i podejmowane decyzje, a także sposób odnoszenia się i traktowania innych na drodze mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Brawura i bezmyślność na drodze często kończą się dramatem - zarówno dla poszkodowanego, jak i sprawcy zdarzenia oraz ich rodzin.

W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło 3026 osób, w tym 868 pieszych, 1544 kierujących i 614 pasażerów. Początek listopada to dla większości z nas bardzo trudny czas refleksji i zadumy. Nasze myśli są z tymi co odeszli. Odwiedzamy groby bliskich, zapalamy świeczkę, wspominamy, tęsknimy, a następnie bardzo często wyruszamy w długą drogę. Refleksja i zaduma szybko ucieka z naszych głów.

W trosce o bezpieczeństwo Policja, wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną, przygotowała akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „NIE ZABIJAJ!”, skierowaną do kierowców. Główne cele akcji to przede wszystkim:
- przypominanie i uświadamianie kierowcom, że nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol to główne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków oraz ich skutki;
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań kierowców;
- wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

4905

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku dzień Wszystkich Świętych przypada w środku tygodnia (w środę). Niewątpliwie pozwoli to na rozłożenie odwiedzin grobów bliskich na 9 dni, w tym dwa weekendy. Nieco mniejszy tłok i ruch w okolicach cmentarzy nie zwalnia jednak nikogo z obowiązku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

Źródło: KGP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.