Komisja Europejska ogłosiła finalistów dwóch konkursów, które wyłonią najlepsze miasta pod względem promowania zrównoważonego podejścia do mobilności. Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas oraz komisarz ds. środowiska Janez Potočnik przedstawią laureatów podczas specjalnej ceremonii, 24 marca w Brukseli.

Tegoroczna nagroda za najlepszy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) przyznana będzie za najlepszy sposób integracji kryteriów polityki finansowej, społecznej i środowiskowej. Nagroda co roku przyznawana jest lokalnym władzom (samorządom), które doskonalą się w opracowaniu i realizacji swoich planów zrównoważonej mobilności. Złożone z ekspertów ds. transportu jury, ocenia wnioski opisujące dotychczasowe osiągnięcia i wybiera zwycięzcę, który otrzymuje nagrodę w wysokości 10 tys. euro. W tym roku w ramach konkursu złożono 21 wniosków z 11 krajów. Finalistami zostali: Rivas Vaciamadrid i Vitoria-Gasteiz z Hiszpanii oraz francuski Strasburg.

Nagroda w drugim konkursie, Europejskiego Tygodnia Mobilności, przyznawana jest również lokalnym władzom za najbardziej aktywne promowanie i rozwój zrównoważonego transportu miejskiego. Do ścisłego finału w tym konkursie awansowały Budapeszt, Lublana i Östersund, które zostały docenione za ambitne i innowacyjne programy promocyjne, spójnie łączące własne działania z tematem przewodnim Europejskiego Tygodnia Mobilności 2013 – „Czyste powietrze, Czas na Twój ruch!”. Podobnie, jak ubiegłoroczny zwycięzca (Zagrzeb), również w tym roku wybrane miasto będzie miało okazję pracować z profesjonalną firmą produkcyjną i stworzyć trzyminutowy film promujący jego osiągnięcia. Wraz z pozostałymi finalistami (Bolonia, Budapeszt, Gdynia, Hudiksvall, Labin, Larnaka, Lublana, Östersund, Sofia i Turku) zwycięzca będzie promowany jako przykład dobrych praktyk.

Finaliści konkursu - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej:                                                                               

Rivas Vaciamadrid w ciągu ostatnich lat zanotowało niezwykły wzrost liczby ludności: od 500 w 1980 do 80 tys. mieszkańców w 2013 roku. Prawie połowa (40 proc.) ludności codziennie dojeżdża do Madrytu, a większość z nich korzysta z prywatnych samochodów. Rivas Waciamadrid chce ograniczyć ten trend, poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i emisję hałasu. W tym celu w szkołach na terenie całej gminy prowadzony jest program edukacyjny dotyczący mobilności uczniów. Dla miasta powstał też Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej, dzięki współpracy departamentów środowiska, bezpieczeństwa, zdrowia i edukacji. Ponadto, w przygotowaniu planu uczestniczyły międzysektorowe grupy robocze, m.in. lokalni politycy, pozarządowe organizacje ekologiczne, przewoźnicy miejscy, pasażerowie oraz przedsiębiorcy. Jury wyróżniło Rivas Vaciamadrid właśnie za udział międzysektorowych grup roboczych i uwzględnienie kryteriów polityki społecznej, finansowej i środowiskowej podczas tworzenia planu transportowego.

Strasburg rozpoczął działania dla zrównoważonej mobilności w mieście w latach 90. od przywrócenia nowoczesnego systemu transportowego oraz poprawy stanu infrastruktury rowerowej. W 2000 roku został opracowany Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej, którego celem jest ograniczenie liczby podróży prywatnymi samochodami i promowanie transportu multimodalnego. W Strasburgu działa m.in. „przystępna struktura opłat”, która zapewnia dostęp do transportu publicznego rodzinom o niewielkim dochodzie. Wprowadzono autobusy zasilane alternatywnymi paliwami oraz rozpoczęto współpracę transgraniczną w celu połączenia linią tramwajową z niemieckim miastem Kehl. W Strasburgu, podobnie jak w Rivas Vaciamadrid, plan mobilności opracowywano przy współpracy z departamentami transportu, zdrowia, finansów i środowiska. Jury konkursu doceniło miasto za wyraźne stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w planowaniu transportu w praktycznych działaniach. Podkreślono w szczególności zaangażowanie miasta w często zaniedbywany wymiar społeczny, dzięki stworzeniu zaawansowanego systemu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Z kolei w Vitoria-Gasteiz pierwszy Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej powstał w 2007 roku i miał na celu reorganizację ruchu drogowego i przestrzeni publicznej, poprawę zasięgu sieci transportowej oraz skonsolidowanie sieci ścieżek rowerowych i chodników. Jedną z kluczowych strategii w osiągnięciu tego założenia jest koncepcja superboków, podstawowych komórek miejskich. Rozwiązanie to przewiduje, że transport samochodowy będzie możliwy na zewnątrz tych obszarów, na podstawowej sieci dróg. Natomiast wewnątrz superbloków priorytet mają piesi i rowerzyści. Plan tego miasta wykracza poza zagadnienia transportu i w znacznym stopniu zajmuje się też przestrzenią publiczną. W tym przypadku również współpracowały grupy robocze stworzone przez obywateli, policję, departament rozwoju gospodarczego, ochrony zdrowia publicznego i centrum badań środowiskowych. Vitoria-Gasteiz łączy planowanie transportu i przestrzeni miejskiej, co szczególnie podkreśliło konkursowe jury, zwracając uwagę na zintegrowane wysiłki w celu zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na klimat i zdrowie obywateli.

Finaliści konkursu – Europejski Tydzień Mobilności:

Węgierska stolica, laureat nagrody z 2008 roku, nadal inwestuje w system transportu publicznego, począwszy od remontu istniejących i budowę czterech nowych linii metra, po zakup 150 ekologicznych autobusów. Działania prowadzone podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności w Budapeszcie obejmowały m.in. bezpłatne śniadania i książki dla pasażerów autobusów. Zorganizowano też zajęcia dotyczące miejsc w mieście związanych z historią kolarstwa i pierwszą na kontynencie europejskim linią metra (otwartą w 1896 roku).

Stolica Słowenii była z kolei laureatem nagrody w roku 2003 i od tej pory wielokrotnie potwierdziła swoje zaangażowanie w propagowanie zrównoważonej mobilności. W Lublanie 29 szkół podstawowych i 16 przedszkoli uczestniczyło w ponad 250 wydarzeniach mających na celu przekonanie uczniów o ogromnym znaczeniu jakości powietrza i bezpieczeństwa transportu. Kampania prowadzona podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności kładła silny nacisk na zagadnienia związane z jakością powietrza i zaangażowanie władz lokalnych, ośrodków badawczych, szkół, stowarzyszeń sportowych i wielu różnych organizacji obywatelskich. Z okazji Dnia bez Samochodu w Lublanie ograniczono dostęp do jednego z głównych bulwarów miasta, ulicy Słoweńskiej. Obszar ten będzie stopniowo przebudowywany i przeznaczony dla pieszych.

Ostatni z kandydatów do tegorocznej nagrody, jak również finalista poprzedniej edycji, szwedzkie miasto Östersund, został doceniony za twórczą interpretację hasła Europejskiego Tygodnia Mobilności – „Love is in the air!”. Autobusy w tym czasie stały się miejscem do poznawania nowych ludzi – organizowano w nich szybkie randki, natomiast nowożeńcom oferowano dojazd oraz powrót z ich ceremonii. Wśród zorganizowanych działań był też konkurs fotograficzny zorientowany na sztukę ukrytą w mieście. Miasto poprawiło również usługę planowania podróży on-line, która wskazuje różne możliwości transportowe. Zwykła informacja została wzbogacona o treści związane z kosztem podróży, emisją CO2 oraz liczbą możliwych do stracenia kilokalorii.

Źródło: dotherightmix.eu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.