edroga565Płock otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt pod nazwą "Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka".

Zakres dofinansowanego projektu obejmuje budowę pięciu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą:

1. Droga rowerowa R-32 w ciągu ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ul. Wąskiej do granicy miasta – to zadanie jest już w trakcie realizacji przez MZD, środki posłużą na jego refinansowanie.

2. Droga rowerowa R-70 w ciągu ulicy Popłacińskiej, Portowej i Kolejowej od ulicy Kolejowej do granicy miasta oraz od ulicy Portowej do lewobrzeżnego nabrzeża Wisły.

3. Droga rowerowa R-62 w ciągu al. Broniewskiego.

4. Droga rowerowa R-21 w ciągu ulicy Mostowej, od mostu Legionów Piłsudskiego do ul. Tumskiej oraz w ciągu ulicy Nowy Rynek i Obrońców Westerplatte.

5. Droga rowerowa R-1 w ciągu ulic: Wyszogrodzka - Piłsudskiego - Jachowicza na odcinku od Armii Krajowej do ul. Bielskiej. Jest to zadanie dwuletnie, zaplanowane na lata 2017-18.

Łącznie w ramach tylko tego projektu powstanie ponad13 km dróg rowerowych. Koszt tego zadania to 15 mln złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 11,4 mln zł. Na przełomie kwietnia i maja MZD ogłosi przetargi na realizację wszystkich powyższych dróg rowerowych.

Źródło: MZD w Płocku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.