Ułatwienia w przewozach drogowych osób Polska - Białoruś podczas EURO 2012Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP oraz Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś uzgodniły uproszczenie zasad wykonywania przewozów drogowych osób przez przewoźników polskich i białoruskich w związku z organizacją na terytorium Polski turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

W okresie od 1 czerwca do 5 lipca 2012 r.:

1. Nieregularne przewozy drogowe osób:

- wykonywane są bez zezwoleń,

- na formularzu jazd powinna być umieszczona adnotacja „Euro 2012”,

- autobusy przewożące osoby powinny być oznaczone „Euro 2012”.

2. Regularne przewozy drogowe osób:

- w ramach określonego rozkładem jazdy kursu, przewóz może być realizowany więcej niż jednym autobusem (autobusy jadą łącznie).

Od pasażerów przewożonych w autobusach nie wymaga się biletów na mecze EURO 2012.

Źródło: MTBiGM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.