contentmap_plugin

image009Trasa tramwajowa na Tarchominie wydłuży się o 1,5 km - do ul. Strumykowej na Nowodworach. 7 czerwca w siedzibie Tramwajów Warszawskich podpisano umowę na budowę z konsorcjum firm ZUE i Strabag.

Konsorcjum w ciągu ośmiu miesięcy wybuduje trasę tramwajową na ul. Światowida – od pętli Tarchomin Kościelny (wcześniej pętla Mehoffera) do ul. Strumykowej.

Na Nowodworach zostanie wybudowane torowisko o konstrukcji bezpodsypkowej z nawierzchnią trawiastą a na skrzyżowaniach i przy przystankach z asfaltową. Na Białołęce będzie najdłuższe zielone torowisko w Warszawie – ok. 2,5 km. Ulica Światowida zostanie przebudowana na skrzyżowaniach, zmieni się także sieć chodników i dróg rowerowych. Powstaną cztery perony przystankowe na skrzyżowaniach ulic Światowida z H. Ordonówny i M.R. Stefanika.

Wykonawca wykona sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach, przebuduje sieci infrastruktury podziemnej, przeprowadzi prace związane z odwodnieniem jezdni i torowiska i zajmie się zagospodarowaniem terenu i zieleni. Wybuduje również stację prostownikowo-trakcyjną „Nowodwory”, która pozwoli na zasilenie tej trasy tramwajowej.

Wartość kontraktu to ponad 31,5 mln zł brutto.

Inwestycja jest częścią projektu „Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru”, zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Po zakończeniu prac linia tramwajowa na Tarchominie wydłuży się do 7 km. Trwają już przygotowania do budowy ostatniego odcinka torów. Równolegle trwa przeprojektowywanie ul. Światowida – wprowadzane są zmiany wynikające z wypracowanych w trakcie konsultacji z mieszkańcami uwag do poprzedniego projektu.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.