park 6092 960 72018,5 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020 trafi wkrótce do mazowieckich samorządów. Fundusze przeznaczone będą na realizację projektów związanych z budową sieci dróg rowerowych, parkingów oraz rewitalizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Decyzję w tej sprawie podjął zarząd województwa mazowieckiego.

 

Dzięki wsparciu unijnemu, powstanie sieć dróg rowerowych w Nadarzynie oraz parkingi „Parkuj i Jedź” w gminach Nadarzyn, Radzymin, Ożarów Mazowiecki i Brwinów. Projekty będą realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Natomiast Pruszków zainwestuje fundusze w rewitalizację dziesięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

– Do centrum miast wciąż wjeżdża zbyt dużo samochodów. Inwestując w parkingi „Parkuj i Jedź” zachęcamy do pozostawienia samochodów w bezpiecznym, monitorowanym miejscu i kontynuowania podróży środkami transportu publicznego. To konkretna propozycja dla kierowców i narzędzie zmniejszające ruch, ale też poziom zanieczyszczeń. Zadania, które samorządy lokalne postawiły przed sobą nie udałyby się bez funduszy unijnych i zabezpieczenia środków własnych. Gratuluję dobrze napisanych projektów i pozyskania blisko 18,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego – powiedziała członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Ścieżki rowerowe i parking w Nadarzynie

W Nadarzynie wybudowanych zostanie ponad 17 km ścieżek rowerowych oraz parking „Parkuj i Jedź”. Na budowę ścieżek rowerowych gmina otrzyma ponad 6,9 mln zł unijnego wsparcia. Powstaną ścieżki rowerowe: na odcinku Stara Wieś–Urzut–Rozalin (6,2 km), w miejscowości Stara Wieś przy ulicach Pieczarkowej, Brwinowskiej, Tarniny, Głogowej, Jemiołowej i Grodziskiej (ponad 4,4 km), wzdłuż drogi powiatowej Młochów–Krakowiany (ponad 3,4 km) oraz na odcinku Nadarzyn–Walendów (blisko 3 km). Poza tym gmina zainwestuje ponad 4,6 mln zł z UE w utworzenie centrum przesiadkowego wraz z parkingami dla samochodów, rowerów i komunikacji publicznej. Zostanie ono wybudowane w głównej części Nadarzyna, przy skrzyżowaniu ulic Granicznej z Mszczonowską. Będzie to parking typu P&R, w którym udostępnionych zostanie 225 miejsc parkingowych, w tym 8 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz 40 miejsc dla rowerów i 4 perony autobusowe. Przy parkingu powstanie także poczekalnia i punkt ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. Infrastruktura będzie dostępna zarówno dla wszystkich mieszkańców, jak też turystów i przyjezdnych. Wjazd na monitorowany parking będzie bezpłatny. Zostanie również wyposażony w elektroniczny system ewidencji wszystkich parkujących pojazdów.

Dwa parkingi w gminie Radzymin

Ponad 2,7 mln zł środków unijnych otrzyma Radzymin na budowę dwóch parkingów „Parkuj i Jedź” przy ulicach Polskiej Organizacji Wojskowej i Słowackiego. Łącznie powstanie 231 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 11 dla osób niepełnosprawnych oraz 154 dla rowerów. Parkingi będą połączone z centrami przesiadkowymi.

Parkingi „Parkuj i Jedź” w Płochocinie i Starych Babicach

Ponad 1,5 mln zł unijnego wsparcia trafi do gminy Ożarów Mazowiecki i Stare Babice, dzięki czemu powstaną dwa parkingi „Parkuj i Jedź”. Pierwszy zostanie wybudowany w Płochocinie przy ul. Długiej, zaś drugi w Starych Babicach przy ul. Sienkiewicza. Łącznie w ramach projektu wybudowanych będzie 137 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 9 dla osób niepełnosprawnych i 80 stanowisk dla rowerów.

„Parkuj i Jedź” w Otrębusach

Parking „Parkuj i Jedź” powstanie także w Otrębusach. W sąsiedztwie stacji WKD i będzie punktem przesiadkowy dla komunikacji zbiorowej – tj. WKD oraz gminnej linii autobusowej. Parking ma dysponować 42 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Powstaną też 22 zadaszone miejsca dla rowerów. W ramach projektu zastosowany zostanie m.in. parkingowy system kontroli dostępu, zamontowany monitoring i oświetlenie. Gmina Brwinów pozyskała na ten cel ponad 720 tys. zł środków unijnych.

Źródło: Samorząd Wojewóztwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.